Університет бере участь в багатьох проєктах, зокрема:

Проєкт LEARNOPOLIS

LEARNOPOLIS – це спільний проект Львівського національного університету імені Івана Франка та Байротського університету в межах програми Німецької служби академічних обмінів «Будуймо цифрове майбутнє разом – німецько-українська співпраця у вищій освіті(2019–2021)» за фінансової підтримки Федерального міністерства освіти і науки Німеччини. Загальна мета програми – цифрова трансформація та інтернаціоналізація системи вищої освіти в Україні та її активніша інтеграція в європейські структури. Проект «Lernopolis» спрямований на активніше впровадження та ефективне використання цифрових технологій та інструментів в навчальному процесі в Львівському національному університеті Івана Франка та Байройтському університеті та обмін досвідом. Крім того, ціль проекту – поглиблення співпраці між обома Університетами, початком якої став підписаний у 2017 році Меморандум про співпрацю і про успіх якої свідчить низка успішно реалізованих проектів у різних ділянках.
Завдання проекту «Learnopolis»:
–  інтенсифікація використання цифрових технологій у навчальному процесі;
– обмін знаннями та досвідом у створенні, розширенні та імплементації сервісних пропозицій;
– поглиблення німецько-української співпраці між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Байройтським університетом;
– подальший розвиток цифрових технологій зі залученням регіонального інноваційного потенціалу Львівщини та Верхньої Франконії.
Початок проекту – 1 жовтня 2019.
Тривалість проекту – 2 роки.
Керівник проекту: Ніколай Тойфель, Центр підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Байройтського університету.

Команда проекту: Алла Паславська, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, Оксана Мольдерф, асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу.

oksana.molderf@lnu.edu.ua – Оксана Мольдерф

 

Проєкт Еразмус+КА1

Проекти Еразмус+ КА 1 передбачають академічну мобільність студентів, викладачів та адміністративних працівників.
За звітний період з травня 2017 до травня 2018 р. Університет долучився до низки проектів Еразмус+ КА1 – міжнародна кредитна мобільність, які дають змогу студентам навчатися впродовж семестру, викладачам – викладати в університетах-партнерах, а адміністративним працівникам, які дотичні до процесів інтернаціоналізації навчального процесу, проходити там стажування відповідно до укладених угод. Результати цьогорічного конкурсу будуть оприлюднені в травні-червні 2018 р. Університет є партнером у 49 міжінституційних угодах у рамках програми Еразмус+ КА1 і щосеместру пропонує нові можливості для студентів і викладачів. За звітний період було оновлено 8 угод, налагоджено співпрацю з 5 новими університетами.

Співробітники відділу міжнародних зв’язків у співпраці з координаторами мобільності на факультетах провели 5 інформаційних зустрічей Еразмус+. У квітні 2018 р. співробітники відділу міжнародних зв’язків разом із представниками контактного пункту Горизонт 2020 провели 3 інформаційні зустрічі-презентації програми Еразмус+ КА2 та Жана Моне. 18 квітня 2018 р. співробітники відділу міжнародних зв’язків спільно з представником Національного Еразмус+ офісу України взяли участь в Контактній зустрічі з Голландським національним агентством Erasmus + і представниками голландських університетів у місті Роттердам та презентували досвід організації і реалізації програми міжнародної кредитної мобільності Еразмус+ в нашому Університеті. У лютому 2018 р. закінчився термін подання заявок на проекти Еразмус+ за різними напрямами КА1 (до 01.02.2018), КА2 (до 08.02.2018) та Жана Моне (до 22.02.2018). Результати конкурсів будуть відомі у червні-серпні 2018 р.

 

Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти

INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» конкурс Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти.

Цей проєкт має на меті:

  1. Інтегрувати іноземних студентів до культурного, етнічного, соціального середовища України та Європейського союзу.
  2. Підвищити кваліфікації академічних працівників щодо особливостей роботи з іноземними студентами.
  3. Розбудувати потенціал міжнародних офісів, підвищення якості надання адміністративних послуг.

Тривалість проєкту почнеться з 15 листопада 2020 р. до 14 листопада 2023 р., під координування Нідерландської бізнес-академії (Нідерланди) та співкоординатора Університету «КРОК» (Україна). Партнерами проєкту стали не лише українські вищі навчальні заклади, а й закордонні, зокрема з Італії, Литви та Німеччини. Частина фінансування буде здійснена коштом Європейського союзу

 

UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» UNIVERSITY TEACHERS’ CERTIFICATION CENTRES: INNOVATIVE APPROACH TO PROMOTION TEACHING EXCELLENCE / UTTERLY

Проєкт має на меті модернізувати системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

Що стосується цілей проєкту, то вони наступні:

  1. Модернізувати існуючу систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні, шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах. Створення ЦДВ дозволить викладачам університетів отримати альтернативну, якісну та доступну можливість підвищення кваліфікації та сертифікації з розширенням пропозицій вибору місця її проходження.
  2. Запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання. Усі викладачі, що пройшли сертифікацію будуть внесені до спеціально розробленої бази даних.
  3. Розробити та пілотувати нову програму досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC, що передбачають потреби академічного середовища України та приведуть до підвищення якості атестації викладачів університету. Вдосконалити систему розвитку педагогічних навичок. Впровадити нові процеси сертифікації, які стимулюватимуть викладачів до особистого та професійного зростання.

Університет під час конкурсу Еразмус+ КА2 долучився до 17 проектних пропозицій, які подали консорціуми Університетів-партнерів. У трьох проектах Університет був Координатором проекту. Ініціаторами проектів стали відділ інформаційного забезпечення та факультет прикладної математики та інформатики (10 проектів), факультет міжнародних відносин (1 проект), економічний факультет (1 проект), відділ міжнародних зв’язків (1 проект), юридичний факультет (1 проект), факультет педагогічної освіти (1 проект), географічний факультет (1 проект), факультет журналістики (1 проект).

Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій / Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines – метою проекту є підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Цілі проекту передбачають розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості (ЗЯ); розвиток потенціалу ВНЗ та установ національного рівня через підвищення кваліфікації співробітників щодо впровадження інструментів ЗЯ, розбудову організаційної інфраструктури ЗЯ на різних рівнях, пілотування моделей внутрішнього та зовнішнього ЗЯ; стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах; впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.

Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET) / Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education [ITE-VET] – метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.
Завдання проекту: Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів; Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання; Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

За результатами конкурсу 2017 р. Університет (факультет міжнародних відносин) виграв і розпочав реалізацію одного проекту Еразмус+ КА2 (2017–2020):  Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок / Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection.

Університет під час цьогорічного конкурсу Еразмус+ КА2 долучився до 17 проектних пропозицій, які подали консорціуми Університетів-партнерів. У трьох проектах Університет був Координатором проекту. Ініціаторами проектів стали відділ інформаційного забезпечення та факультет прикладної математики та інформатики (10 проектів), факультет міжнародних відносин (1 проект), економічний факультет (1 проект), відділ міжнародних зв’язків (1 проект), юридичний факультет (1 проект), факультет педагогічної освіти (1 проект), географічний факультет (1 проект), факультет журналістики (1 проект).

 

За напрямом Жана Моне Програми Еразмус+

Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір / The Economy in European Integration: Internal Challenges and External Dimensions  –  Університет здійснює реалізацію цього проекту Жана Моне на факультеті управління бізнесом і фінансами. Під час конкурсу 2018 р. на проекти Жана Моне факультет міжнародних відносин подав дві проектні пропозиції щодо створення мережі та кафедри Жана Моне в Університеті.

Проекти Жана Моне мають на меті активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження
євроінтеграційних процесів і поширення ідей Об’єднаної Європи. За звітний період факультет міжнародних відносин успішно завершив реалізацію двох наступних проектів Жана Моне:

Літні курси з права і політики ЄС / Summer Courses in the European Law and Policies –  метою проекту 553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE«Літні курси з права і політики ЄС» є створення постійних літніх курсів, присвячених правовій і політичній системі Європейського Союзу, які б відбувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Україна) із залученням університетів і вищих навчальних закладів з держав-членів Європейського Союзу і організацією навчального процесу відповідно до стандартів ЄС у сфері викладання і змістовного наповнення курсів.Окрім організації і проведення літніх курсів у проекті передбачено супроводжуючі заходи як проведення круглих столів і методологічних семінарів, розробка навчальних матеріалів і відповідних супровід у мережі Інтернет.

Субнаціональний вимір ЄС / The EU’s Subnational Dimension це міждисциплінарний освітній модуль у рамках проекту імені Жана Моне Еразмус+ (553355-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE), підготовлений для студентів-магістрантів, що прагнуть поглибити свої знання про Європейський Союз. Цей курс є обов’язковим для магістерської спеціалізації «Європейська інтеграція». Це перший освітній модуль проекту імені Жана Моне у Львівській області і покликаний сприяти професіоналізації Європейських студій у вищій освіті, стимулювати їх поширення в інших регіонах та підтримувати розвиток університетської програми з європеїстикиОсвітній модуль «Субнаціональний вимір ЄС» носить міждисциплінарний характер, інкорпоруючи різні аспекти з політичних наук, публічної адміністрації, економіки та права. Він диверсифікує дидактичне наповнення Європейських студій та сприятиме подоланню традиційно переважаючому акцентуванню на наднаціональному та національному рівнях врядування у ЄС. Цей начальний курс покликаний забезпечити більш ґрунтовно, всебічне, об’єктивне особливостей розвитку і функціонування субнаціонального рівня врядування ЄС Освітній модуль «Субнаціональний вимір ЄС» проекту імені Жана Моне допоможе студентам краще підготуватись до їх професійної кар’єри шляхом розвитку низки практичних навичок і компетенцій, а також завдяки врахування регіонального чинника у взаємодії з ЄС. Зокрема йтиметься про особливості залучення українських областей у співпрацю з Європейським Союзом. Освітній модуль «Субнаціональний вимір ЄС» поєднує традиційні лекції з інтерактивними методами навчання. Окрім того, студентам буде надана можливість брати участь у воркшопах, де вони отримають практичні навички з управління проектною діяльністю. Передбачається залучення державних службовців і представників громадянського сектору, що можуть стати у майбутньому працедавцями.

 

Програма ТЕМПУС

У листопаді 2017 р. закінчилися два проекти Програми ТЕМПУС:

Створення багатопрофільнихінноваційних центрів для розвитку віртуальних лабораторій (MICVL) біології та медицини / 543802-2013-UK-JPHES-ESTABLISHMENT OF MULTIDISCIPLINARY INNOVATIVE CENTRES FOR THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORIES (MICVL) IN BIOLOGY AND MEDICINE.

Сoordinator – University of Westminster, Great Britain.

Навчання альтернативному вирішенню суперечок як підхід до забезпечення прав людини /543990-2013-DE-JPCR-TRAINING ON ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AS AN APPROACH FOR ENSURING OF HUMAN RIGHTS 

Coordinator – University of Potsdam, Germany.

 

Програма “Mevlana”

Університет бере участь у програмі академічної мобільності “Мевлана”, яка передбачає обмін студентами та викладачами з вищими навчальними закладами Туреччини. Упродовж останніх трьох років були підписані протоколи співпраці з сімома університетами Туреччини. Загалом від початку реалізації проектів 1 викладач взяв участь у програмі академічної мобільності. За звітний період були підписані протоколи співпраці з Університетом Мехметбей м. Караман та Університетом Мугла, а також обговорено рамки співпраці зі Стамбульським університетом культури. Крім того, за звітний період відбувся конкурс заявок викладачів Університету на участь в програмі Мевлана в Університеті Сельчук. Трьох викладачів було номіновано на участь у програмі академічної мобільності. Результати конкурсу очікуються в червні 2019 р.

 

Проєкт MOBIS

Університет є партнером проекту MOBIS (MOBilita’ Incoming per Studio), який фінансує регіон Апулія за підтримки Європейського соціального фонду. Проект має на меті сприяти міжкультурному, науковому й освітньому обміну, прийому на навчання впродовж семестру в Університеті Фоджа студентів і аспірантів із 18 університетів Китаю, України, Сербії, Грузії, Вірменії, Південної Кореї, Тайваню, В’єтнаму, а також створити та поліпшити мережу постійних контактів між університетами та між студентами. За звітний період у проекті
MOBIS взяли участь двоє студентів нашого Університету.

 

Участь у стипендійній програмі МЗС Латвії

У звітний період за фінансової підтримки МЗС Латвії 5 студентів факультету міжнародних відносин нашого Університету разом зі студентами з Києва, Одеси та Дніпра навчалися впродовж одного семестру в рамках сертифікаційної програми з європейських студій у Латвійському університеті (м. Рига).

 

Перспективні проекти Університету:

Інтегрована інформаційна система управління університетом – оптимізація процесів управління освітньою діяльністю через удосконалення бізнес-моделі. Підвищення якості інформаційного обміну всіх учасників навчального процесу. Зменшення числа паперових документів. Підвищення швидкості прийняття управлінських рішень. Підвищення ефективності використання людських та технічних ресурсів. Збільшення прозорості навчального процесу(електронні журнали, відомості, розклад і т.п.). Забезпечення синхронізації з зовнішніми інформаційними системами у т.ч. Єдиною Державною Електронної Базою Освіти.

https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/our-projects/iumis/