Університет бере участь в багатьох проєктах, зокрема:

Horizon Europe

HIVE

Тип проєкту: EIT HEI Initiative

Назва проєкту: “HIVE: HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship”

Короткий опис проєкту: Проєкт HIVE спрямований на підвищення інноваційного та підприємницького потенціалу партнерів проєкту шляхом налагодження контактів та обміну найкращими практиками, визначеними на національному та міжнародному рівнях. Проєкт спрямований на розширення масштабів комерціалізації та запровадження інституційних змін у вищій освіті шляхом реалізації спільно розробленого Плану дій щодо бачення інновацій з перспективою до 2030 року.

Консорціум із закладів вищої освіти (ВНЗ) і двох важливих партнерів з іншого боку трикутника знань був створений для досягнення системного впливу у вищій освіті на інституційному рівні. 

Мета: Збільшити інноваційний та підприємницький потенціал, а також краще інтегрувати та залучати до наступних інноваційних екосистем ЗВО.

Транснаціональне співробітництво має важливе значення для підвищення інноваційного та підприємницького потенціалу окремих організацій, а також для стимулювання сталого економічного зростання та конкурентоспроможності країн-партнерів. Проєкт передбачає примноження знань, розуміння та вдосконалення внутрішніх процесів, а також інтеграцію в інноваційні екосистеми для: забезпечення політики, регулювання та доступності фінансів; підвищення кваліфікації людських ресурсів; стимулювати дослідження; і підтримувати культуру підтримки інновацій і підприємництва в цілому. На основі обміну досвідом та накопичених знань партнери ВНЗ розвиватимуть:

 • дорожню карту для нових опорних структур;
 • методологію оцінки впливу;
 • план дій мережевої інтеграції;
 • посібник з трансферу технологій;
 • навчальну онлайн-програму зі змішаними варіантами навчання та адаптацією до навчальних планів для сталості проєкту.

Сталість діяльності також забезпечується об’єднанням різних учасників трикутника знань, щоб створити реальну відмінність і відкрити нові можливості для цільових груп проекту та зацікавлених сторін. До них відносяться студенти, академічний і неакадемічний персонал ЗВО, а також стартапи. Взаємні зобов’язання партнерів супроводжуватимуться майбутніми проєктами, включаючи спільну діяльність з комерціалізації, дослідницьку діяльність, управління операціями встановлених структур, а також продовження курсу навчання.

Координатор: Латвійський університет

Партнери:

 • Болгарська торгово-промислова палата (Болгарія);
 • Чеський університет природничих наук (Чехія);
 • Essec Business School (Франція);
 • Ризький університет імені Страдіня (Латвія);
 • Університет Тед (Туреччина);
 • Університет прикладних наук Вінер-Нойштадт (Австрія);
 • Університет Коїмбри (Португалія);
 • Латвійський університет (провідний партнер) (Латвія).
 • Буковинський державний медичний університет
 • НТУ “Дніпровська політехніка”
 • Львівський національний університет імені Івана Франка

Асоційований партнер

 • Coursera (США);

Тривалість проєкту: Липень 2022-Червень 2024

Сайт проєкту HIVE.

Erasmus Mundus Design Measures

AI4CyberSec

Проєкт: AI4CyberSec — Штучний інтелект для кібербезпеки / Development of Joint Master programme «Artificial Intelligence for Cybersecurity»

Мета проєкту: Основною ідеєю проекту є розробка та впровадження інноваційної моделі підготовки висококваліфікованих спеціалістів з кібербезпеки на основі дослідження та використання останніх наукових досягнень у галузі штучного інтелекту, інтерактивних та змішаних методів навчання. Технологія MOOC, просування глобальних гуманітарних цінностей та співпраця всіх академічних учасників, громадських організацій та органів влади. Спільна магістерська програма сприятиме не тільки взаємному обміну кращими практиками та досвідом в організації освітнього процесу, а й сприяє знайомству, розумінню та збагаченню культурних цінностей партнерів.

Склад робочої групи: 

 • Університет Кальярі (Італія), 
 • Політехнічний інститут Порту (Португалія), 
 • Жешувський університет технологій (Польща), 
 • Політехнічний інститут Браганки (Португалія), 
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “XA|” (Харків, Україна), 
 • Університет бізнесу та технологій (Грузія), 
 • Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі (Грузія).

Координатор проєкту від Львівського університету: проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський.

Тривалість проєкту  – 15 місяців.

Проєкти DAAD

Протягом другої половини 2022 року в Львівському університеті відбувалась реалізація таких проєктів в межах програми «Цифрова Україна: забезпечення академічного успіху в кризові часи» Німецької служби академічних обмінів із коштів Федерального міністерства освіти і досліджень:

Цифрова міждисциплінарна міні-академія IUSTUF

Цифрова міждисциплінарна міні-академія IUSTUF пропонує українським студентам та викладачам долучитися до міждисциплінарних цифрових курсів, а також гранти на невеликі дослідницькі проєкти. Цифрова міждисциплінарна міні-академія включатиме понад 13 гібридних курсів, які дадуть студентам можливість розширити міждисциплінарний кругозір незалежно від того, який предмет вони вивчають. Автори проєкту прагнуть надати всім учасникам унікальну можливість долучитися до міждисциплінарної освіти та досліджень. Вибрані студенти, які навчаються в українських університетах-партнерах, отримають стипендії для участі в курсах.

Партнери: Фрайбурзький університет, Києво-Могилянська академія

Кураторка проєкту: Оксана Головко-Гавришева, доцентка кафедри європейського права.

На переконання проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету Сергія Різника програма «Цифрова Україна» Німецької служби академічних обмінів є «яскравим свідченням солідарності німецької академічної спільноти з українськими колегами: викладачами, науковцями, студентами». Проректор впевнений, що реалізація виграних проєктів допоможе зміцнити німецько-український науково-освітній діалог і забезпечити сталий розвиток науки та освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, незважаючи на усі виклики і труднощі, що їх спричинила війна.

Навчальний міст Хемніц – Львів

Проєкт передбачає створення цифрових курсів для підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, гостьові лекції викладачів Технічного університету м. Хемніца для студентів Львівського університету, онлайн-стипендії для студентів Львівського університету, які через активні бойові дії змушені були покинути рідні домівки і мають статус внутрішньо переміщених осіб, стипендії на наукові стажування для викладачів Львівського університету, стипендії студентам-магістрам для проведення досліджень у рамках магістерських робіт, придбання комп’ютерної техніки для студентських потреб.

Партнер: Технічний університет м. Хемніца.

Кураторка проєкту: Оксана Мольдерф, керівниця Cектору супроводу проєктів Відділу міжнародних зв’язків.

Невидимий університет для України

Проєкт пропонує українським студентам бакалаврських і магістерських програм, а також аспірантам, незалежно від місця їхнього перебування – чи то в Україні чи то за кордоном – сім онлайн-курсів на вибір (з наданням кредитів ЄКТС), які співвикладатимуть відомі українські та закордонні вчені. Окрім того, студентам пропонується взяти участь у стипендіальному конкурсі дослідницьких проектів за різними тематичними напрямками.

Партнери: Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (член Альянсу EC2U), Центральноєвропейський університет, Український католицький університет.

Куратор проєкту: Назар Стецик, доцент кафедри теорії та філософії права.

Дистанційне навчання задля сталого розвитку в Україні

Проєкт пропонує українським студентам географічного та біологічного факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка детально ознайомити студентів з 6-ма цілями сталого розвитку (ЦСР): ЦСР 3 – «Міцне здоров’я і добробут», ЦСР 6 – «Чиста вода та належні санітарні умови», ЦСР 7 – «Доступна й чиста енергія», ЦСР 12 – «Відповідальне споживання та виробництво», ЦСР 13 – «Зміни клімату», ЦСР 14 – «Життя під водою: збереження морських ресурсів»; проаналізувати особливості та виклики, які стоять перед Україною на шляху до досягнення цих цілей, зокрема через військову агресію російської федерації; оволодіти навичками та уміннями у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності, мовними знаннями (з акцентом на оволодіння терміносистемою сталого розвитку), що є компонентами англомовної професійно-комунікативної компетентності.

Партнери: Гамбурзький університет прикладних наук (HAW Hamburg), Львівський лісотехнічний університет, Івано-Франківський національний медичний університет.

Кураторка проєкту: Наталія Микитенко, завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов.

 

Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти

Університет під час конкурсу Еразмус+ КА2 долучився до 17-ти проєктних пропозицій, які подали консорціуми Університетів-партнерів. У трьох проєктах Університет був Координатором проєкту. Ініціаторами проєктів стали відділ інформаційного забезпечення та факультет прикладної математики та інформатики (10 проектів), факультет міжнародних відносин (1 проект), економічний факультет (1 проект), відділ міжнародних зв’язків (1 проект), юридичний факультет (1 проект), факультет педагогічної освіти (1 проект), географічний факультет (1 проект), факультет журналістики (1 проект).

NEXT

Проєкт NEXT

Мета проєкту: запровадження неформальної позашкільної освіти з питань цифрових навичок, м’яких навичок, психічного здоров’я та правових аспектів цифровізації для студентів; підготовка викладацького складу ЗВО з метою забезпечення студентів кваліфікованими тренерами, які можуть допомогти їм у неформальному навчанні; розробка інноваційних навчальних ресурсів відповідно до новітніх тенденцій у сфері цифрових технологій; посилення командної роботи студентів у рамках конкурсу проєктів командної роботи та цифрових навичок студентів через конкурс студентських проєктів; створення передових лабораторій в українських університетах для метаверсійних комунікацій.

Координатор проєкту:

 • Словацький технічний університет в Братиславі
 • Склад консорціуму:
 • Словацький технічний університет в Братиславі
 • Дублінський міський університет
 • Чеська технічна вища школа у Празі
 • Фахова вища школа у Каринтії
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Національний університет «Одеська політехніка»
 • Черкаський державний технологічний університет
 • Компанія «ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO»
 • Компанія «Accenture, s.r.o.»

Координатор проєкту від Львівського університету: проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський.

Тривалість проєкту  – 3 роки.

Сайт проєкту

SMART-PL

Проєкт SMART-PL

Персоналізована модель навчання студентів на основі віртуального навчального середовища інтелектуального репетиторства «Навчання без обмежень»

Мета проєкту: запровадити європейський досвід навчання, орієнтуючись на потреби студента, підвищувати роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти в країнах-партнерах, шляхом впровадження моделі персоналізованого навчання на основі віртуального навчального середовища інтелектуального тьюторства «Навчання без обмежень». Ця модель дасть студентам можливість розвивати свої навички, опираючись на власний темп, допоможе оцінювати власні досягнення самостійно, а навчальні програми, їхні цілі та зміст студенти зможуть персоналізувати та адаптувати до індивідуальних потреб. Таким чином це збільшить їхню мотивацію до самоконтролю та полегшити саме навчання.

Цілі проєкту:

 • Підвищити мотивацію студентів до навчання шляхом впровадження індивідуальної системи, яка опиратиметься на студента як самостійну особу. Це  задовольнить індивідуальні потреби студентів, повʼязані з персоналізацією та диференціацією особистого.
 • Збільшити рівень прозорості та зрозумілості навчального процесу та оцінювання для студентів (у тому числі в результаті неформальної освіти), зменшити хвилювання студентів, сформувати у них відчуття впевненості у ефективному досягненні потрібних результатів.
 • Створити додаткові освітні потужності для людей з обмеженими можливостями чи особливими академічними потребами, щоб полегшити їхній шлях до отримання вищої освіти. Використовуючи можливості інклюзивної освіти, впроваджених моделей індивідуального навчання, гібридних технологій, ця мета буде досягнена.
 • Удосконалити освітні програми ЗВО шляхом розподілу програмних результатів навчання між освітніми компонентами, покращення навчальних матеріалів. Особливу увагу приділити процесу формування компетенцій, які прямо впливають на успішний результат навчання.
 • Сприяти мобільності студентів, враховуючи віддалений (віртуальний) формат. Це стосуватиметься рівнів університет/країна, а також обмін між академічними секторами та формами освіти (формальна/неформальна/заочна) шляхом визнання і трансфером оцінок/кредитів.
 • Забезпечити зворотний зв’язок, що стосуватиметься ефективності роботи студентів, викладачів та адміністрації.
 • Посилити взаємодію всіх зацікавлених сторін (роботодавців, громадськість, контролюючі органи (Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти), а також створити гнучкий механізм адаптації результатів навчання до змін ринку та сучасних технологій.
 • Забезпечити ринок праці висококваліфікованими фахівцями, які матимуть високий рівень компетенцій, будуть ознайомлені із стандартами якості ЄС та поточними вимогами роботодавців.
 • Створити культуру безперервного навчання.

Тривалість проєкту: 36 місяців.

MOVEx

Проєкт MOVEx
«Розробка моделі та спільного інформаційного простору Програм Віртуального Обміну»

Мета проєкту: Організація ефективної Програми Віртуального Обміну (VEP) як платформи для професійної та міжкультурної взаємодії, обміну досвідом; забезпечення високоякісних освітніх послуг і створення умов для розвитку навичок співпраці та спілкування молоді задля їхньої обізнаності у світових викликах; розширення доступу до міжнародного навчання для кожного студента, незалежно від обставин, його походження чи здібностей, особливо в той час, коли мобільність останнього обмежена фінансовими ресурсами чи проблемами національної безпеки.

Цілі проєкту:

 • Створення ефективного механізму підтримки Програми Віртуального Обміну; його адаптація до нового академічного контексту та інтеграція в освітню систему університету, у якому відбувається дана подія.
 • Формування глобальних навичок та умінь (цифрова грамотність, культурна обізнаність , вміння вести переговори та співпрацювати попри кордони), необхідних для кар’єрного росту серед молоді в Україні та Грузії.
 • Підвищення кваліфікації адміністративно-педагогічного персоналу для набуття навичок роботи із студентами та їх мобільністю; сприяння вивченню навичок міжкультурного спілкування та організації ефективної взаємодії зі студентами як представниками різних культур.
 • Розвиток інструменту обміну інформацією та міжкультурного діалогу між студентами та викладачами різних університетів, національностей, культур, релігій та мов; підвищення ефективності навчального процесу шляхом створення веб-порталу Єдиного інформаційного Простору (СІП).
 • Створення міжнародного консорціуму в рамках системи підвищення кваліфікації адміністративного та педагогічного персоналу для роботи з міжкультурними групами та розвитку освітнього, наукового та культурного потенціалу всіх учасників програми.
 • Удосконалення сфер і форм співпраці та комунікації для всіх академічних та адміністративних підрозділів університетів; впровадження методичного та технічного забезпечення для Віртуальних Обмінів та інших питань, що мають суттєвий вплив на залучення студентів до процесів Віртуального Обміну.

Тривалість проєкту: 36 місяців.

INTERADIS

Проєкт INTERADIS
«Інтеграція та адаптація іноземних студентів» 
Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти

Мета проєкту: підвищити якість адміністративних та освітніх послуг для іноземних студентів та інтегрувати їх до соціальної спільноти України та Європи.

Цілі проєкту:

 • Модернізувати офіси для іноземних студентів.
 • Пристосувати навчання до потреб студентів та забезпечити його якість.
 • Розробити та реалізувати комплекс заходів (стратегію) для інтеграції іноземних студентів та персоналу в соціальну та культурну спільноту, впровадити його у вузах-партнерах та розповсюдити серед інших українських ВНЗ.
 • Розвивати дружнє середовище, толерантність до інших національностей, пропагувати цінності культурного різноманіття в українському суспільстві.
 • Зміцнити потенціал університету, зручний для нових викладачів та студентів.

Тривалість проєкту: 15.11.2020 – 14.11.2023.

UTTERLY

Проєкт UTTERLY
«Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти

Мета проєкту: модернізувати системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

Цілі проєкту:

 • Демонополізувати офіційні системи професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні шляхом створення незалежного Національного центру сертифікації викладачів (8-ми філій), а також створення їх загальної мережі, орієнтованої на підвищення якості університетського викладання.
 • Запровадити програми сертифікації професійних університетських викладачів на основі європейських передових практик та освітніх інновацій для забезпечення вищої педагогічної якості.
 • Розробити нову навчальну програму вдосконалення викладання, включаючи навчальні програми, які відповідають освітнім потребам української академічної спільноти та результатом яких є професійна сертифікація викладачів університетів.
 • Розробити професійні стандарти для викладачів університетів та проєкт регулювання атестації викладачів.

Тривалість проєкту: 15.01.2021-14.01.2023.

QUAERE

Проєкт QUAERE
«Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій»

Мета проєкту: внесок у розвиток вищої освіти України шляхом запровадження найкращих практик в плані забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах (ВНЗ), що базуються на стандартах Європейської Асоціації Забезпечення якості освіти (ENQA).

Цілі проєкту: 

 • Покращення існуючої системи внутрішнього та зовнішнього контролю якості освіти в Україні.
 • Нарощування потенціалу університетів України шляхом розбудови інфраструктури оцінки якості вищої освіти, професіонального розвитку персоналу університетів.
 • Стимулювання студентів до участі у процесах самоаналізу в університетах.
 • Запровадження механізму внутрішньої оцінки якості як невід’ємної складової функціонування університетів.

Тривалість проєкту: 15.10.2015-14.10.2018

ITE-VET

Проєкт ITE-VET
«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»

Мета проєкту: підняття економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Цілі проєкту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів.
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання.
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

 Тривалість проєкту: 14.10.2016-14.10.2018.

 

За напрямом Жана Моне Програми Еразмус+

Проєкти Жана Моне мають на меті активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження євроінтеграційних процесів і поширення ідей Об’єднаної Європи.

Модуль Жана Моне

Проєкт «Модуль Жана Моне»

Мета проєкту: проведення осінньої школи «Креативні індустрії: європейський досвід» (EUCREAT) для студентів, викладачів, органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості для формування знань про політику ЄС щодо розвитку і становлення креативних індустрій. Осіння школа надасть своїм учасникам нові компетенції та стимулюватиме дослідження Європейського Союзу в цій галузі. В Україні є величезний потенціал розвитку креативних індустрій, в той час як ЄС має значний досвід та добру практику.

Цілі проєкту:

 • Вивчення Європи в цілому, з особливим акцентом на процеси у сфері креативних  індустрій, які відбуваються всередині ЄС та мають наслідки для світової економіки.
 • Сприяння  активному європейському громадянству та цінностям ЄС, підвищуючи обізнаність про Союз і сприяючи майбутній взаємодії, а також діалогу між людьми.
 • Розробка наукових та методичних матеріалів для викладання інноваційного курсу креативних індустрій ЄС.
 • Вдосконалення знань серед студентів, молодих дослідників, політиків, суспільства в цілому з питань європейської інтеграції.
 • Набуття практичних навичок шляхом проведення практичних семінарів з найкращих практик країн ЄС у справі креативних індустрій.

Тривалість проєкту: 01.10. 2022 р. – 01.10.2025 р.

Літні курси з права і політики ЄС

Проєкт «Літні курси з права і політики ЄС»

Мета проєкту: створення постійних літніх курсів, присвячених правовій і політичній системі Європейського Союзу, які б відбувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Україна) із залученням університетів і вищих навчальних закладів з держав-членів Європейського Союзу і організацією навчального процесу відповідно до стандартів ЄС у сфері викладання і змістовного наповнення курсів. Окрім організації і проведення літніх курсів у проекті передбачено супроводжуючі заходи як проведення круглих столів і методологічних семінарів, розробка навчальних матеріалів і відповідних супровід у мережі Інтернет.

Цілі проєкту:

 • Підвищити рівень кваліфікації викладацького складу у сфері права і політики ЄС.
 • Позитивно вплинули на студентів, які отримали ширшу професійну перспективу з різних аспектів прав і політики ЄС.
 • Досягти досконалості у викладанні прав ЄС і суміжних дисциплін.

Субнаціональний вимір ЄС

Проєкт «Субнаціональний вимір ЄС»

Мета проєкту: допомогти в навчанні студентам-магістрам, що прагнуть поглибити свої знання про Європейський Союз. Цей курс є обов’язковим для магістерської спеціалізації «Європейська інтеграція».

Цілі проєкту:

 • Сприяти професіоналізації Європейських студій у вищій освіті, стимулювати їх поширення в інших регіонах.
 • Підтримувати розвиток університетської програми з європеїстики.
 • Забезпечити більш ґрунтовно, всебічне, об’єктивне функціонування субнаціонального рівня врядування ЄС.
 • Допомогти студентам краще підготуватись до їх професійної кар’єри шляхом розвитку низки практичних навичок і компетенцій.

Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір

Проєкт «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір»

Мета проєкту: запровадження нової спеціалізованої дисципліни для студентів-магістрів, проведення ряду додаткових науково-практичних заходів, зокрема: студентських наукових диспутів; круглих столів (за участі представників від студентства, науковців, органів влади, бізнесу, громадського сектору); навчального посібника та наукових статей; проведення заключної конференції про проблеми дослідження та викладання економіки у європейській інтеграції.

Цілі проєкту:

 • Надати студентам практичні компетенції у сфері євроінтеграції, які можна використати у своїй майбутній трудовій діяльності.
 • Видати сертифікати, які сприяють більшій перспективі навчання, стажування та працевлаштування закордоном.

 

Програма Tempus

Tempus — це програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію вищої освіти в країнах-партнерах Східної Європи, Центральної Азії, Західних Балкан і Середземноморського регіону, головним чином через проекти співробітництва університетів.

Створення багатопрофільних інноваційних центрів для розвитку віртуальних лабораторій біології та медицини

543802-2013-UK-JPHES-ESTABLISHMENT OF MULTIDISCIPLINARY INNOVATIVE CENTRES FOR THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORIES (MICVL) IN BIOLOGY AND MEDICINE (Створення багатопрофільних інноваційних центрів для розвитку віртуальних лабораторій біології та медицини).

Сoordinator – University of Westminster, Great Britain.

Навчання альтернативному вирішенню суперечок як підхід до забезпечення прав людини

543990-2013-DE-JPCR-TRAINING ON ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AS AN APPROACH FOR ENSURING OF HUMAN RIGHTS (Навчання альтернативному вирішенню суперечок як підхід до забезпечення прав людини).

Coordinator – University of Potsdam, Germany.

Інтегрована система управління університетом: впровадження досвіду ЄС на території країн СНД

530181-TEMPUS-1-2012-1-DETEMPUS-SMGR INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND (Інтегрована система управління університетом: впровадження досвіду ЄС на території країн СНД).

Coordinator – University of Koblenz-Landau, Germany.

Розвиток та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України

530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF MULTILINGUAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS AT UNIVERSITIES OF GEORGIA AND UKRAINE (Розвиток та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України).

Coordinator – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia.

Європейська політика добросусідства та ефективного врядування

530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE (Європейська політика добросусідства та ефективного врядування).

Coordinator – University of Maribor, Slovenia.

Підвищення ефективності студентських служб

530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR IMPROVING THE EFFICIENCY OF STUDENT SERVICES (Підвищення ефективності студентських служб).

Coordinator – Northumbria University, UK. IFNUL Responsible Person – Prof. Mariya Zubrytska.

Інформатика та менеджмент: кваліфікаційні рамки, що відповідають Болонським стандартам

530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS (Інформатика та менеджмент: кваліфікаційні рамки, що відповідають Болонським стандартам).

Coordinator – Universitet Marii Curie-Sklodowskiej, Poland.

 

Проєкт LEARNOPOLIS

LEARNOPOLIS

LEARNOPOLIS – це спільний проєкт Львівського національного університету імені Івана Франка та Байротського університету в межах програми Німецької служби академічних обмінів «Будуймо цифрове майбутнє разом – німецько-українська співпраця у вищій освіті (2019–2021)» за фінансової підтримки Федерального міністерства освіти і науки Німеччини.

Мета проєкту: цифрова трансформація та інтернаціоналізація системи вищої освіти в Україні та її активніша інтеграція в європейські структури.

Цілі проєкту:

 • Інтенсифікація використання цифрових технологій у навчальному процесі.
 • Обмін знаннями та досвідом у створенні, розширенні та імплементації сервісних пропозицій.
 • Поглиблення німецько-української співпраці між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Байройтським університетом.
 • Подальший розвиток цифрових технологій зі залученням регіонального інноваційного потенціалу Львівщини та Верхньої Франконії.

 

Програма Melvana

Melvana

Melvana– це програма академічної мобільності в Університеті.

Мета проєкту: обмін студентами та викладачами з вищими навчальними закладами Туреччини.

Упродовж останніх трьох років були підписані протоколи співпраці з сімома університетами Туреччини. Загалом від початку реалізації проєктів 1 викладач взяв участь у програмі академічної мобільності. За звітний період були підписані протоколи співпраці з Університетом Мехметбей м. Караман та Університетом Мугла, а також обговорено рамки співпраці зі Стамбульським університетом культури. Крім того, за звітний період відбувся конкурс заявок викладачів Університету на участь в програмі Melvana в Університеті Сельчук. Трьох викладачів було номіновано на участь у програмі академічної мобільності. Результати конкурсу були оголошені в червні 2019 р.

 

Проєкт MOBilita’ Incoming per Studio

MOBIS

MOBIS / MOBilita’ Incoming per Studio – це програма обміну студентами в Університеті.

Мета проєкту: сприяти міжкультурному, науковому й освітньому обміну, прийому на навчання впродовж семестру в Університеті Фоджа студентів і аспірантів із 18 університетів Китаю, України, Сербії, Грузії, Вірменії, Південної Кореї, Тайваню, В’єтнаму, а також створити та поліпшити мережу постійних контактів між університетами та між студентами.

За звітний період у даному проєкті взяли участь двоє студентів нашого Університету.