СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ


п/п
Шифр спеціалізованої  вченої радиШифр спеціальності№ наказу МОН України, яким затверджено раду та термін діїПрізвище, ім’я,по батькові голови, заступника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
12345
1Д 35.051.09
01.04.02 “Теоретична
фізика”,
01.04.10 “Фізика
напівпровідників і
діелектриків”,
01.04.13 “Фізика
металів”
№ 530 від
06.06.2022 р.
Термін дії до
06.06.2025 р.
Голова: доктор фізико-
математичних наук,
професор Мудрий Степан
Іванович

Заступник: доктор фізико-
математичних наук,
професор Павлик Богдан
Васильович

Вчений секретар: доктор
фізико-математичних наук,
професор Ровенчак Андрій
Адамович

e-mail:
andrij.rovenchak@lnu.edu.ua
2Д 35.051.10
02.00.01“Неорганічна
хімія”,
02.00.03 “Органічна
хімія”,
02.00.04 “Фізична
хімія”
№ 320 від
07.04.2022 р.
№ 724 від
09.08.2022 р.
Термін дії до
07.04.2025 р.
Голова: доктор хімічних
наук, професор Павлюк
Володимир Васильович

Заступник: доктор хімічних
наук, професор Обушак
Микола Дмитрович

Вчений секретар: доктор
хімічних наук, професор
Яремко Зіновій
Михайлович

e-mail:
d35.051.10.lnuif@lnu.edu.ua
3Д 35.051.22
08.00.01 “Економічна
теорія та історія
економічної думки”,
08.00.03 “Економіка
та управління
національним
господарством”
№ 530 від
06.06.2022 р.
Термін дії до
06.06.2025 р.
Голова: доктор економічних
наук, професор
Кундицький Олександр
Олександрович

Заступник: доктор
економічних наук,
професор Майовець Євген
Йосифович

Вчений секретар: доктор
економічних наук,
професор Сенишин
Оксана Степанівна

e-mail:
specrada.econlnu@gmail.com
4Д 35.051.0108.00.08 “Гроші,
фінанси і кредит”
№ 530 від
06.06.2022 р.
Термін дії до
06.06.2025 р.
Голова: доктор економічних
наук, професор Крупка
Михайло Іванович

Заступник: доктор
економічних наук,
професор Кульчицький
Мирослав Іванович

Вчений секретар: доктор
економічних наук,
професор Демчишак Назар
Богданович

e-mail:
d35.051.01@lnu.edu.ua
5Д 35.051.02
09.00.03 “Соціальна
філософія та
філософія історії”,
09.00.05 “Історія
філософії”
№ 530 від
06.06.2022 р.
Термін дії до
06.06.2025 р.
Голова: доктор
філософських наук,
професор Мельник
Володимир Петрович

Заступник: доктор
філософських наук,
професор Карась Анатолій
Феодосійович

Вчений секретар: кандидат
філософських наук, доцент
Ліщинська-Милян Ольга
Ігорівна

e-mail:
d35.051.02.lnuif@lnu.edu.ua
6Д 35.051.15
10.02.04 “Германські
мови”,
10.02.16
“Перекладознавство”
№ 530 від
06.06.2022 р.
Термін дії до
06.06.2025 р.
Голова: доктор
філологічних наук,
професор Паславська
Алла Йосипівна

Заступник: доктор
філологічних наук,
професор Бехта Іван
Антонович

Вчений секретар: кандидат
філологічних наук, доцент
Татаровська Олеся
Василівна

e-mail:
olesya.tatarovska@lnu.edu.ua
7Д 35.051.0811.00.02 “Економічна
та соціальна
географія”,
11.00.05
“Біогеографія та
географія ґрунтів”,
11.00.11
“Конструктивна
географія і
раціональне
використання
природних ресурсів”
№ 1166 від
23.12.2022 р.
Термін дії до
23.12.2025 р.
Голова: доктор
географічних наук,
професор Кирильчук
Андрій Андрійович

Заступники: доктор
географічних наук, доцент Круглов Іван Станіславович
доктор географічних наук,
професор Лозинський
Роман Мар’янович

Вчений секретар: доктор
географічних наук, доцент
Іванов Євген
Анатолійович

e-mail:
d35.051.08_lnu@ukr.net
8Д 35.051.27
12.00.03 “Цивільне
право і процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право”
№ 530 від
06.06.2022 р.
Термін дії до
06.06.2025 р.
Голова: доктор юридичних
наук, професор Коссак
Володимир Михайлович

Заступник: доктор
юридичних наук, професор
Герц Алла Анатоліївна
Вчений секретар: кандидат
юридичних наук, доцент
Сеник Світлана Василівна
e-mail:
lnu.d3505127@gmail.com
9Д 35.051.03
12.00.01 “Теорія та
історія держави і
права; історія
політичних і
правових учень”,
12.00.05 “Трудове
право; право
соціального
забезпечення”,
12.00.09
“Кримінальний
процес та
криміналістика;
судова експертиза;
оперативно-
розшукова
діяльність”
№ 1166 від
23.12.2022 р.
Термін дії до
23.12.2025 р.
Голова: доктор юридичних
наук, професор Нор Василь
Тимофійович

Заступник: доктор
юридичних наук, доцент
Косович Віталій
Мирославович

Вчений секретар: кандидат
юридичних наук, доцент
Семків Віталій Остапович
e-mail:
d35.051.03@lnu.edu.ua