СТАНОМ НА 1 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ


п/п
Шифр спеціалізованої  вченої радиШифр спеціальності№ наказу МОН України, яким затверджено раду та термін діїПрізвище, ім’я,по батькові голови, заступника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
12345
1Д 35.051.01
Економічні науки
08.00.03 – економіка та  управління національним господарством;
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
№ 1413 від 24.10.2017 р.до 24.10.2020 р.Доктор економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович;
доктор економічних наук, професор Приймак Василь Іванович;
доктор економічних наук, доцент Демчишак Назар Богданович
2Д 35.051.02
Філософські науки
09.00.03 –соціальна філософія та філософія історії;
09.00.05 – історія філософії
№ 387 від 04.03.2020 р.до 31.12.2020 р.Доктор філософських наук, професор Мельник Володимир Петрович;
доктор філософських наук, професор Карась Анатолій Феодосійович;
кандидат філософських наук, доцент Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна
3Д 35.051.03
Юридичні науки
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія  політичних і правових учень;
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;
12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика;судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
№ 975 від 11.07.2019 р. до 31.12. 2020 р.Доктор юридичних наук, професор Нор Василь Тимофійович;
доктор юридичних наук, доцент Косович Віталій Мирославович;
кандидат юридичних наук, доцент Семків Віталій Остапович
4Д 35.051.07
Фізико-математичні науки
01.01.02 – диференціальні рівняння;
01.01.07 – обчислювальна математика
№ 1714 від 28.12.2017 р.до 28.12.2020 р.Доктор фізико-математичних наук, професор Бокало Микола Михайлович;
доктор фізико-математичних наук, професор Хапко Роман Степанович;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Головатий Юрій Данилович
5Д 35.051.08
Географічні науки
11.00.02 – економічна та соціальна географія;
11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів
№ 326 від 04.04.2018 р.до 31.12.2020 р.Доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович;
доктор географічних наук, професор Позняк Степан Павлович;
доктор географічних наук, доцент Кирильчук Андрій Андрійович
6Д 35.051.09
Фізико-математичні науки
01.04.02 – теоретична фізика;
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
01.04.13 – фізика металів
№ 1643 від 28.12.2019 р.до 31.12.2020 р.Доктор фізико-математичних наук, професор Волошиновський Анатолій Степанович;
доктор фізико-математичних наук, професор Павлик Богдан Васильович;
доктор фізико-математичних наук, доцент Ровенчак Андрій Адамович
7Д 35.051.10
Хімічні науки
02.00.01 – неорганічна хімія;
02.00.04 – фізична хімія
№ 975 від 11.07.2019 р.до 31.12.2020 р.Доктор хімічних наук, професор Каличак Ярослав Михайлович;
доктор хімічних наук, професор Решетняк Олександр Володимирович;
доктор хімічних наук, професор Яремко Зіновій Михайлович
8Д 35.051.12
Історичні науки
07.00.01 – історія України;
07.00.02 – всесвітня історія
№ 1413 від 24.10.2017 р.до 24.10.2020 р.Доктор історичних наук, професор Сухий Олексій Миколайович;
доктор історичних наук, професор Качараба Степан Петрович;
кандидат історичних наук, професор Шуст Роман Мар’янович
9Д 35.051.13
Філологічні науки
10.01.01 – українська література;
10.01.06 – теорія літератури;
10.01.07 - фольклористика
№ 387 від 04.03.2020 р.до 31.12.2020 р.Доктор філологічних наук, професор Салига Тарас Юрійович;
доктор філологічних наук, професор Гарасим Ярослав Іванович;
кандидат філологічних наук, доцент Крохмальний Роман Олексійович
10К 35.051.14
Біологічні науки
03.00.02 – біофізика;
03.00.04 – біохімія;
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
№ 1643 від 28.12.2019 р.до 31.12.2020 р.Доктор біологічних наук, професор Манько Володимир Васильович;
доктор біологічних наук, професор Бабський Андрій Мирославович;
кандидат біологічних наук, доцент Бура Марта Володимирівна
11К 35.051.15
Філологічні науки
10.02.04 – германські мови;
10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство
№ 387 від 04.03.2020 р. до
31.12.2020 р.

Повноваження ради продовжено до 1 жовтня. Наказ № 462 від 23.04.2021 року.
Доктор філологічних наук, професор Дудок Роман Іванович;
доктор філологічних наук, професор Паславська Алла Йосипівна;
кандидат філологічних наук, доцент Татаровська Олеся Василівна
12Д 35.051.17
Політичні науки
23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
23.00.02 – політичні інститути та процеси
№ 1428від 15.11.2019 р.до 31.12.2020 р.Доктор політичних наук, професор Романюк Анатолій Семенович;
доктор політичних наук, доцент Вдовичин Ігор Ярославович;
кандидат політичних наук, доцент Бунь Вікторія Вікторівна
13Д 35.051.18
Фізико-математичні науки
01.01.01 – математичний аналіз;
01.01.04 – геометрія та топологія
№ 326 від 04.04.2018 р. до 31.12.2020 р.Доктор фізико-математичних наук, професор Шеремета Мирослав Миколайович;
доктор фізико-математичних наук, професор Банах Тарас Онуфрійович;
кандидат фізико-математичних наук,Доцент Христіянин Андрій Ярославович
14К 35.051.23
Філологічні науки
10.02.01 – українська мова;
10.02.15 – загальне мовознавство
№ 527 від 24.05.2018 р. до 31.12. 2020 р.Доктор філологічних наук, професор Паславська Алла Йосипівна;
доктор філологічних наук, доцент Купчинська Зоряна Олегівна;
кандидат філологічних наук, доцент Добосевич Уляна Богданівна
15Д 35.051.25
Історичні науки
20.02.22 – військова історія№ 527 від  24.05.2018р .до 31.12. 2020 рДоктор історичних наук, професор Ткачук Павло Петрович;
доктор історичних наук, професор Голубко Віктор Євстафійович;
кандидат історичних наук, доцент Кривизюк Леонід Петрович
(Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України)
16К 35.051.26
Кандидат соціологічних наук
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології№ 775 від 16.07.2018 р.строком до
31.12. 2020 р.
Доктор соціологічних наук, професор Пачковський Юрій Франкович;
доктор соціологічних наук, професор Коваліско Наталія Володимирівна;
кандидат соціологічних наук, доц.Кудринська Ганна Іванівна
17Д 35.051.27
Юридичні науки
12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право№ 1412 від 18.12.2018 р. до 31.12.2020 р.Доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир Михайлович;
доктор юридичних наук, доцент Герц Алла Анатоліївна;
кандидат юридичних наук, доцент Сеник Світлана Василівна