Бланки заяв у студентських справах

 1. Заява про переведення з однієї форми здобуття на іншу
 2. Заява про переведення на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб
 3. Заява про переведення на навчання за кошти державного бюджету
 4. Заява про переведення на навчання за кошти державного бюджету із приналежністю до пільгової категорії
 5. Заява про повторне вивчення навчальних дисциплін
 6. Заява про відрахування за власним бажанням
 7. Заява про переведення з іншого ЗВО
 8. Заява про переведення на інший факультет
 9. Заява про переведення з однієї спеціальності на іншу
 10. Заява про переведення в інший заклад вищої освіти
 11. Заява про надання академічної відпустки
 12. Заява про повернення з академічної відпустки
 13. Заява про продовження академічної відпустки
 14. Заява про поновлення
 15. Заява про поновлення з іншого ЗВО
 16. Заява про повторну підсумкову атестацію_атестаційний екзамен
 17. Заява про повторну підсумкову атестацію_кваліфікаційна робота
 18. Заява про зміну прізвища (імені, по батькові)
 19. Заява про дублікат студентського квитка
 20. Заява про дублікат залікової книжки
 21. Заява про призначення соціальної стипендії
 22. Заява про відтермінування сесії
 23. Заява переведення на індивідуальний графік навчання
 24. Заява про ліквідацію академічної заборгованості
 25. Заява про видачу оригіналів
 26. Заява про переведення з групи в групу
 27. Заява про видачу оригіналів (на час вступної кампанії)
 28. Заява про скерування на навчання, стажування, практику
 29. Заява про повернення після завершення академічної мобільності
 30. Заява про повернення коштів за навчання при переведенні на бюджетну форму навчання
 31. Заява про повернення коштів за навчання у зв’язку із зарахуванням на бюджетну форму навчання
 32. Заява про повернення коштів за навчання у зв’язку з відрахуванням
 33. Заява про видачу дублікатів документів про вищу освіту