Бухгалтерська служба

Основними завданнями бухгалтерської служби є: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету, складання звітностей, відображення в документах інформації щодо господарських операцій та результатів діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами, забезпечення контролю за наявністю й рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Контактна інформація:

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 110

Прийом відвідувачів: понеділок-п’ятниця 14:30 – 17:30

тел.: 255 36 26; 239 41 69

e-mail: buchlnu@lnu.edu.ua

Працівники

Головний бухгалтер

Хмельницька Любов Іванівна   –   41-69

Розрахунковий відділ

Заступник головного бухгалтера
Петяк Ольга Василівна – 47-82

Відділ комп’ютеризації та звітності

Заступник головного бухгалтера
Купльовська Ольга Євгенівна – 46-49

Фінансовий відділ

Заступник головного бухгалтера
Білик Уляна Михайлівна – 46-26

Бухгалтерські документи

 

Платіжні реквізити


п/п
Вид платежу
Розрахунковий рахунок
МФО банку
ЄДРПОУ
установи
1.Платне навчання
(університет)
UA788201720313211002201001061
820172
02070987
2.Оплата за проживання в гуртожитку, дипломи, студентські квитки, залікові книжки, басейн та інше
UA068201720313281002202001061
820172
02070987
3.Оплата за оренду
(університет)
UA078201720313251002203001061
820172
02070987

Банк отримувача:  ДКСУ у м. Києві

 

 

 

Планово-фінансовий відділ

Згідно з положенням, планово-фінансовий відділ виконує такі завдання: планування й організація фінансово-господарської діяльності університету; участь у перспективному і поточному плануванні підготовки спеціалістів за профілем вищого навчального закладу; складання перспективних і річних проектів планів праці, кошторисів витрат з усіх видів діяльності університету та його коледжів; забезпечення разом з бухгалтерською службою та іншими підрозділами правильного та ефективного використання трудових та грошових ресурсів, які спрямовують на утримання університету, провадження його господарської діяльності.

Функції відділу: узагальнення пропозицій підрозділів Львівського національного університету до складання перспективних і поточних планів прийому, контингенту та випуску студентів, аспірантів і докторантів; напрацювання разом з іншими підрозділами університету для затвердження в Міністерстві освіти і науки України проектів кошторисів Університету та коледжів; формування разом з навчально-методичним відділом штатних розписів Університету, Педагогічного, Природничого, Правничого коледжів; розрахунків кількості науково-педагогічних працівників відповідно до контингенту студентів, затвердження в міністерстві штатних розписів, складання щоквартальних звітів виконання кошторису та подання їх у Міністерство освіти і науки України, складання для подання у Головне управління статистики у Львівській області та Міністерство освіти і науки України щомісячної, щоквартальної і річної звітності про виконання плану з праці.

Контактна інформація:

Адреса: вул. Університетська, 1, каб.126.

Графік роботи – відповідно до правил внутрішнього розпорядку:

З понеділка по п’ятницю: 9:00-18:00; обід 13:00-14:00.

Прийом відвідувачів: 14:30-17:30.

e-mail: fin.plan.department@lnu.edu.ua

Працівники, контактні телефони

Начальник відділу

Сас Світлана Петрівна тел.: 239 47 11; факс 255 38 65

 

Співробітники:

Використання коштів спеціального фонду

Мельник Олександра Юріївна – тел.: 239-46-48

 

Зарплата науково-педагогічного персоналу

Лита Ольга Ярославівна – тел.: 239-46-51

Сетдекова Оксана Богданівна – тел.: 239-46-50

Базюк Наталія Михайлівна – тел.: 239-46-50

Павлик Наталія Ігорівна – тел.: 239-46-51

 

Зарплата адміністративно-господарського персоналу

Говенко Леся Богданівна – тел.: 239-46-51

 

Зарплата навчально-допоміжного персоналу

Кічурчак Богдана Григорівна – тел.: 239-46-51

 

Здобувачі вищої освіти, стипендіальне забезпечення

Лемішка Ольга Олександрівна – тел.: 239-46-48

 

Заступник начальника відділу з питань платних послуг

Коваленко Олександра Вікторівна тел.: 239-43-88

 

Платні освітні та інші послуги

Пилип Дарія Степанівна – тел.: 239-43-88

 

Послуги оренди

Труш Ірина Василівна – тел.: 239-46-48