Бухгалтерська служба

Основними завданнями бухгалтерської служби є: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету, складання звітностей, відображення в документах інформації щодо господарських операцій та результатів діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами, забезпечення контролю за наявністю й рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Контактна інформація:

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 110

Прийом відвідувачів: понеділок-п’ятниця 14:30 – 17:30

тел.: 255 36 26; 239 41 69

e-mail: buchlnu@lnu.edu.ua

Працівники

Начальник відділу 

Сас Світлана Петрівна тел.: 239-47-11; 239-48-85 

Заступник начальника: 

Коваленко Олександра Вікторівна тел.: 239-43-88 

 

Співробітники: 

Зарплата науково-педагогічного персоналу 

Колач Наталія Володимирівна – тел.: 239-46-51 

Базюк Наталія Михайлівна – тел.: 239-46-50 

Павлик Наталія Ігорівна – тел.: 239-46-51 

 

Зарплата адміністративно-господарського персоналу 

Говенко Леся Богданівна –тел.: 239-46-51 

Сетдекова Оксана Богданівна – тел.: 239-46-50 

 

Зарплата навчально-допоміжного персоналу 

Кічурчак Богдана Григорівна – тел.: 239-46-51 

 

Платні освітні та інші послуги 

Пилип Дарія Степанівна – тел.: 239-43-88 

 

Послуги оренди 

Рижмань Ольга Богданівна – тел.: 239-46-48 

 

Використання коштів спеціального фонду 

Лемішка Ольга Олександрівна –тел.: 239-46-48 

Бухгалтерські документи

 

Платіжні реквізити


п/п
Вид платежу
Розрахунковий рахунок
МФО банку
ЄДРПОУ
установи
1.Платне навчання
(університет)
UA788201720313211002201001061
820172
02070987
2.Оплата за проживання в гуртожитку, дипломи, студентські квитки, залікові книжки, басейн та інше
UA068201720313281002202001061
820172
02070987
3.Оплата за оренду
(університет)
UA078201720313251002203001061
820172
02070987

Банк отримувача:  ДКСУ у м. Києві

 

 

 

Планово-фінансовий відділ

Відповідно до Статуту Університету, Положення про відділ, поставлених завдань та покладених функцій планово-фінансовий відділ:

  • здійснює поточне та стратегічне фінансове планування Університету, допомагає в організації фінансово-господарської діяльності Університету;
  • формує кошториси видатків та штатні розписи з усіх видів діяльності Університету;
  • забезпечує спільно із відділом кадрів та бухгалтерською службою ефективне використання трудових та фінансових ресурсів, дотримання штатно-фінансової дисципліни структурними підрозділами Університету;
  • здійснює розрахунки платних послуг, що надаються в Університеті;
  • надає консультації та допомогу здобувачам вищої освіти з питань стипендіального забезпечення, оплати послуг, відшкодування коштів тощо;
  • готує спільно із бухгалтерською службою усі види фінансової звітності для державних установ та внутрішнього користування й аналізу;
  • дотримання у своїй роботі вимог законодавства України, відслідковування змін у нормативно-правових актах та їхнє застосування на практиці;
  • співпрацює із Міністерством освіти і науки України, Державною казначейською службою України, Фондом державного майна України, Головним управлінням статистики у Львівській області та інше.

 

Контактна інформація:

Адреса: вул. Університетська, 1, каб.126.

Графік роботи – відповідно до правил внутрішнього розпорядку:

З понеділка по п’ятницю: 9:00-18:00; обід 13:00-14:00.

Прийом відвідувачів: 14:30-17:30.

e-mail: fin.plan.department@lnu.edu.ua

Працівники, контактні телефони

Начальник відділу

Сас Світлана Петрівна тел.: 239-47-11; 239-48-85

Заступник начальника:

Коваленко Олександра Вікторівна

 

Співробітники:

Використання коштів спеціального фонду

Мельник Олександра Юріївна – тел.: 239-46-48

 

Зарплата науково-педагогічного персоналу

Лита Ольга Ярославівна – тел.: 239-46-51

Базюк Наталія Михайлівна – тел.: 239-46-50

Павлик Наталія Ігорівна – тел.: 239-46-51

 

Зарплата адміністративно-господарського персоналу

Говенко Леся Богданівна – тел.: 239-46-51

Сетдекова Оксана Богданівна – тел.: 239-46-50

 

Зарплата навчально-допоміжного персоналу

Кічурчак Богдана Григорівна – тел.: 239-46-51

 

Здобувачі вищої освіти, стипендіальне забезпечення

Лемішка Ольга Олександрівна – тел.: 239-46-48

 

Заступник начальника відділу з питань платних послуг

Коваленко Олександра Вікторівна тел.: 239-43-88

 

Платні освітні та інші послуги

Пилип Дарія Степанівна – тел.: 239-43-88

 

Послуги оренди

Труш Ірина Василівна – тел.: 239-46-48