Витяг з закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII щодо діяльності науково-технічних рад

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи

  1. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи в частині виключних повноважень, визначених цією статтею, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності наукової установи.

{Частина перша статті 10 в редакції Закону № 870-IX від 03.09.2020 – вводиться в дію з 03.01.2021, див. пункт 1 розділу II}

  1. Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом керівника цієї наукової установи. Для наукових установ Національної академії наук України, кількість працівників яких перевищує 500 осіб або які мають відокремлені відділення, філії, інші структурні підрозділи, нормативними документами Національної академії наук України може передбачатися особливий порядок обрання складу вченої ради.

Керівник наукової установи, його заступник з наукової роботи і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих вчених (представник молодих вчених) наукової установи та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи.

  1. До виключної компетенції вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвитку структури наукової установи;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначення наукових керівників чи консультантів;

{Пункт 5 частини третьої статті 10 в редакції Закону № 1369-IX від 30.03.2021}

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

8) присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

9) затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінансових планів наукової установи;

10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

11) погодження переліку професій і посад наукової установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Склад Науково-технічної ради Львівського національного університету
імені Івана Франка на 2022 рік

Гладишевський Роман ЄвгеновичАкад. НАН України, проф., проректор з наукової роботи, голова НТР
Паславська Алла ЙосипівнаПроф., зав. каф. міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов, заступник голови НТР
Плевачук Юрій ОлександровичПроф., начальник науково-дослідної частини, заступник голови НТР
Іваськевич Оксана ЯрославівнаЗав. відділом науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ, секретар НТР
Аксіментьєва Олена ІгорівнаГол. наук. співроб. каф. фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету
Банах Тарас ОнуфрійовичПроф., зав. каф. геометрії і топології механіко-математичного факультету
Бек Юліан БогуславовичДоц., голова Первинної профспілкової організації працівників Університету
Білас Наталія МиколаївнаДоц., заступник декана з наукової роботи історичного факультету
Біловус Галина ГригорівнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету культури і мистецтв
Бовгира Олег ВікторовичДоц., заступник декана з наукової роботи фізичного факультету
Бордун Олег МихайловичПроф., зав. каф. фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій
Бурдін Володимир МиколайовичПроф., декан юридичного факультету
Буняк Василь БогдановичДоц., заступник декана з наукової роботи економічного факультету
Вельгош Сергій РомановичДоц., заступник декана з наукової роботи факультету електроніки та комп’ютерних технологій
Волошиновський Анатолій СтепановичПроф., зав. каф. експериментальної фізики фізичного факультету
Горлач Віталій МихайловичДоц., заступник декана з наукової роботи факультету прикладної математики та інформатики
Гунчик Ігор ВолодимировичДоц., заступник декана з наукової роботи філологічного факультету
Демчишак Назар БогдановичПроф. кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету
Дубик Вікторія ЯківнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету управління фінансами та бізнесу
Жигайло Наталія ІгорівнаПроф. кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету
Зашкільняк Леонід ОпанасовичПроф., зав. каф. історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
Іванов Євген АнатолійовичДоц., завідувач кафедри конструктивної географії і картографії географічного факультету
Івашків Василь МихайловичПроф., зав. каф. української фольклористики філологічного факультету
Костюк Олександр ВолодимировичДоц., заступник декана з наукової роботи геологічного факультету
Крупський Іван ВасильовичПроф., декан факультету журналістики
Кузь Ігор СтепановичДоц., заступник декана з наукової роботи механіко-математичного факультету
Куньо Іван МихайловичЗаступник начальника НДЧ
Лещинська Оксана МихайлівнаГоловний економіст НДЧ
Литвинович Наталія ЗенонівнаВ.о. зав. відділом аспірантури та докторантури
Мартяк Роман ЛьвовичДоц., заступник декана з наукової роботи хімічного факультету
Матковський Орест ІлляровичПроф. каф. мінерології геологічного факультету
Мерлавський Володимир МихайловичДоц., заступник декана з наукової роботи біологічного факультету
Микієвич Михайло МиколайовичПроф., заступник декана з наукової роботи факультету міжнародних відносин
Новосядлий Богдан СтепановичГол. наук. співроб., директор Астрономічної обсерваторії
Нос Любов СтепанівнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету педагогічної освіти
Осташ Богдан ОмеляновичГол. наук. співроб. каф. генетики біологічного факультету
Пих Святослав ОлексійовичГолова ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету
Приймак Алла ІванівнаЗав. відділом з питань інтелектуальної власності НДЧ
Притула Микола МиколайовичПроф., зав. каф. дискретного аналізу та інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики
Прокопів Андрій ІвановичДоц., директор Ботанічного саду
Ровенчак Іван ІллічПроф. каф. економічної і соціальної географії географічного факультету
Романюк Анатолій СеменовичПроф., зав. каф. політології філософського факультету
Татаровська Олеся ВасилівнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету іноземних мов
Тиханович Євген ЄвгеновичДоц., заступник декана з наукової роботи географічного факультету
Шандра Роман СтаніславовичДоц., заступник декана з наукової роботи юридичного факультету
Яремко Зіновій МихайловичПроф., зав. каф. безпеки життєдіяльності
Яценко Андрій МиколайовичДоц., заступник декана з наукової роботи факультету журналістики