Витяг з закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII щодо діяльності науково-технічних рад

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-IV від 10.07.2003}

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи:

  • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;
  • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
  • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
  • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);
  • затверджує результати атестації наукових працівників;
  • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
  • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
  • вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням).

При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.

Склад Науково-технічної ради Львівського національного університету
імені Івана Франка на 2022 рік

Гладишевський Роман ЄвгеновичАкад. НАН України, проф., проректор з наукової роботи, голова НТР
Паславська Алла ЙосипівнаПроф., зав. каф. міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов, заступник голови НТР
Плевачук Юрій ОлександровичПроф., начальник науково-дослідної частини, заступник голови НТР
Іваськевич Оксана ЯрославівнаЗав. відділом науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ, секретар НТР
Аксіментьєва Олена ІгорівнаГол. наук. співроб. каф. фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету
Банах Тарас ОнуфрійовичПроф., зав. каф. геометрії і топології механіко-математичного факультету
Бек Юліан БогуславовичДоц., голова Первинної профспілкової організації працівників Університету
Білас Наталія МиколаївнаДоц., заступник декана з наукової роботи історичного факультету
Біловус Галина ГригорівнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету культури і мистецтв
Бовгира Олег ВікторовичДоц., заступник декана з наукової роботи фізичного факультету
Бордун Олег МихайловичПроф., зав. каф. фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій
Бурдін Володимир МиколайовичПроф., декан юридичного факультету
Буняк Василь БогдановичДоц., заступник декана з наукової роботи економічного факультету
Вельгош Сергій РомановичДоц., заступник декана з наукової роботи факультету електроніки та комп’ютерних технологій
Волошиновський Анатолій СтепановичПроф., зав. каф. експериментальної фізики фізичного факультету
Горлач Віталій МихайловичДоц., заступник декана з наукової роботи факультету прикладної математики та інформатики
Гунчик Ігор ВолодимировичДоц., заступник декана з наукової роботи філологічного факультету
Демчишак Назар БогдановичПроф. кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету
Дубик Вікторія ЯківнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету управління фінансами та бізнесу
Жигайло Наталія ІгорівнаПроф. кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету
Зашкільняк Леонід ОпанасовичПроф., зав. каф. історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
Іванов Євген АнатолійовичДоц., завідувач кафедри конструктивної географії і картографії географічного факультету
Івашків Василь МихайловичПроф., зав. каф. української фольклористики філологічного факультету
Костюк Олександр ВолодимировичДоц., заступник декана з наукової роботи геологічного факультету
Крупський Іван ВасильовичПроф., декан факультету журналістики
Кузь Ігор СтепановичДоц., заступник декана з наукової роботи механіко-математичного факультету
Куньо Іван МихайловичЗаступник начальника НДЧ
Лещинська Оксана МихайлівнаГоловний економіст НДЧ
Литвинович Наталія ЗенонівнаВ.о. зав. відділом аспірантури та докторантури
Мартяк Роман ЛьвовичДоц., заступник декана з наукової роботи хімічного факультету
Матковський Орест ІлляровичПроф. каф. мінерології геологічного факультету
Мерлавський Володимир МихайловичДоц., заступник декана з наукової роботи біологічного факультету
Микієвич Михайло МиколайовичПроф., заступник декана з наукової роботи факультету міжнародних відносин
Новосядлий Богдан СтепановичГол. наук. співроб., директор Астрономічної обсерваторії
Нос Любов СтепанівнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету педагогічної освіти
Осташ Богдан ОмеляновичГол. наук. співроб. каф. генетики біологічного факультету
Пих Святослав ОлексійовичГолова ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету
Приймак Алла ІванівнаЗав. відділом з питань інтелектуальної власності НДЧ
Притула Микола МиколайовичПроф., зав. каф. дискретного аналізу та інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики
Прокопів Андрій ІвановичДоц., директор Ботанічного саду
Ровенчак Іван ІллічПроф. каф. економічної і соціальної географії географічного факультету
Романюк Анатолій СеменовичПроф., зав. каф. політології філософського факультету
Татаровська Олеся ВасилівнаДоц., заступник декана з наукової роботи факультету іноземних мов
Тиханович Євген ЄвгеновичДоц., заступник декана з наукової роботи географічного факультету
Шандра Роман СтаніславовичДоц., заступник декана з наукової роботи юридичного факультету
Яремко Зіновій МихайловичПроф., зав. каф. безпеки життєдіяльності
Яценко Андрій МиколайовичДоц., заступник декана з наукової роботи факультету журналістики