У 2021 році Університет, як і в усі інші роки, жив активним науковим життям. Попри те, що чимала кількість таких заходів перейшла в онлайн-режим, ЛНУ ім. І. Франка провів 108 наукових конференцій, семінарів, форумів, з них 49 – міжнародні. Наші науковці виголосили 1 771 доповідь на Звітній науковій конференції Університету за 2020 рік.

Щодо фінансування наукової діяльности, то цього річ вдалося виконати 31 тему за держбюджетною тематикою (обсяг фінансування становив 20 207,6 тис. грн), 8 тем – за спеціальною тематикою (1 259,0 тис. грн), 3 госпдоговори (98,0 тис. грн). Обсяг фінансування для підтримки шести наукових об’єктів національного надбання України становив 2 910,0 тис. грн.

LNU_0416Також у 2021 році ми отримали 10 ґрантів на суму 9 623,1 тис. грн з інших джерел фінансування, три проєкти Програми сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на суму 2 886,7 тис. грн та один проєкт Програми підтримки секторальної політики – «Підтримка регіональної політики України» на суму 2 580,1 тис. грн. Зараз науковці Університету виконують 7 проєктів Національного фонду досліджень на суму 21 466,7 тис. грн.

Цей навчальний рік був плідним на наукові здобутки, адже вчені Університету опублікували 164 монографії, 23 підручники, 119 навчальних посібників, 3 578 статей, серед яких 457 у виданнях, які внесені у наукометричну базу даних «Scopus». Сумарний індекс Гірша (68) Львівський університет є третім за рейтингом серед ЗВО України.

У 2021 році Університет вперше увійшов у міжнародний рейтинг QS (World University Rankings). Також наші науковці отримали 11 патентів України, 4 з яких – на винаходи. Впродовж звітного періоду подано 10 заявок до Державного підприємства «Укрпатент» на захист об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема 2 заявки – на винаходи.

Університет є засновником і видавцем 50 наукових періодичних видань: Вісника Львівського університету (21 Серія), 17 збірників наукових праць, 11 наукових журналів і одного науково-популярного журналу. У Переліку наукових фахових видань України для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії у категорії «А» перереєстровано «Журнал фізичних досліджень», у категорії «Б» – 23 видання Університету.LNU_7_022

Працівники, докторанти та аспіранти Університету у 2021 році захистили 22 докторські і 113 кандидатських (доктора філософії) дисертацій. Університет є активним учасником наукового життя України та світу, про що свідчать цифри, подані вище, та великий відсоток наукової новизни публікацій наших вчених.

Наукові дослідження в Університеті здійснювались у рамках спільних міжнародних наукових проєктів і програм, двосторонніх партнерських угод про співпрацю Університету із закордонними вищими навчальними й науковими закладами та установами.

Особливо популярними серед студентів, аспірантів та викладацького складу є зустрічі з науковою, соціально-політичною та культурною елітою країни й світу: Нобелівськими лауреатами, викладачами провідних світових ЗВО, відомими громадськими діячами та політиками, які сьогодні ще легше організувати завдяки інтернет-комунікаціям.