2022 рік

117. Бордун Олег Михайлович –  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки (факультет електроніки та комп’ютерних технологій).

116. Кирилич Володимир Михайлович –  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики (механіко-математичний факультет).

115. Криса Богдана Семенівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка (філологічний факультет).

2021 рік

114. Івашків Василь Михайлович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (філологічний факультет).

113. Романюк Анатолій Семенович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології (філософський факультет).

112. Стадник Василь Йосифович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (фізичний факультет).

111. Хапко Роман Степанович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики (факультет прикладної математики та інформатики).

2020 рік

110. Майовець Євген Йосифович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (економічний факультет).

2019 рік

109. Гладишевський Роман Євгенович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії, член-кореспондент НАН України (хімічний факультет).

108. Андрейків Олександр Євгенович – доктор технічних наук, професор кафедри механіки (механіко-математичний факультет).

107. Ткачук Володимир Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики (фізичний факультет).

106. Кость Степан Андрійович – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української преси (факультет журналістики).

105. Шуст Роман Мар’янович – кандидат історичних наук, професор кафедри історії та етнографії України (історичний факультет).

104. Писаренко Світлана Марківна – доктор географічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин (факультет міжнародних відносин).

103. Богуцький Андрій Боніфатійович – кандидат геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геоморфології і палеогеографії (географічний факультет).

102. Ільницький Микола Миколайович – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства (філологічний факультет).

101. Кочан Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства (філологічний факультет).

2018 рік

100. Царик Йосиф Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології (біологічний факультет).

99. Островерх Петро Іванович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії (економічний факультет).

98. Приймак Василь Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті (економічний факультет).

97. Забавський Богдан Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і логіки (механіко-математичний факультет).

96. Ваврух Маркіян Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри астрофізики (фізичний факультет).

95. Капустяник Володимир Богданович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла (фізичний факультет).

94. Котур Богдан Ярославович – доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії (хімічний факультет).

93. Карась Анатолій Феодосійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (філософський факультет).

2017 рік

92. Качараба Степан Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії зарубіжних країн (історичний факультет)

91. Сухий Олексій Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського (історичний факультет).

90. Мацюк Галина Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства (філологічний факультет).

89. Павлик Богдан Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки (факультет електроніки та комп’ютерних технологій).

88. Болеста Іван Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій (факультет електроніки та комп’ютерних технологій).

87. Санагурський Дмитро Іванович – доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики (біологічний факультет).

86. Сибірна Наталія Олександрівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (біологічний факультет).

2016 рік

85. Ромовська Зорислава Василівна – доктор юридичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права .

84. Федоренко Віктор Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології.

83. Салига Тарас Юрійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка.

82. Позняк Степан Павлович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

81. Зорівчак Роксолана Петрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики.

80. Каличак Ярослав Михайлович – доктор хімічних наук, професор, декан хімічного факультету.

2015 рік

79. Пилипенко Пилип Данилович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету.

78. Павлюк Володимир Васильович – доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії хімічного факультету.

77. Ковалюк Олексій Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту економічного факультету.

76. Волошиновський Анатолій Степанович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики фізичного факультету.

75. Бартіш Михайло Ярославович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії оптимальних процесів факультету прикладної математики та інформатики.

2014 рік

74. Мудрий Степан Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики металів фізичного факультету.

73. Репецький Василь Миколайович – професор, завідувач кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин.

72. Зашкільняк Леонід Опанасович – доктор історичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету.

71. Реверчук Сергій Корнійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу економічного факультету.

70. Кукурудза Семен Ілліч – професор, завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету.

 2013 рік

69. Обушак Микола Дмитрович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (хімічний факультет).

68. Комарницький Микола Ярославович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і логіки (механіко-математичний факультет).

67. Єлейко Ярослав Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної статистики (механіко-математичний факультет).

66. Лизанчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення (факультет журналістики).

65. Хоронжий Андрій Гнатович – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту (економічний факультет).

2012 рік

64. Яцура Володимир Васильович – професор, завідувач кафедри менеджменту (економічний факультет).

63. Черниш Наталія Йосипівна – професор, завідувач кафедри історії та теорії соціології (історичний факультет).

62. Скасків Олег Богданович – професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей (механіко-математичний факультет).

61. Крупський Іван Васильович – професор кафедри радіомовлення і телебачення (факультет журналістики).

60. Коссак Володимир Михайлович – професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу (юридичний факультет).

59. Грабинський Ігор Михайлович – професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (факультет міжнародних відносин).

58. Вакарчук Іван Олександрович – професор, завідувач кафедри теоретичної фізики (фізичний факультет).

57. Бацевич Флорій Сергійович – професор, завідувач кафедри загального мовознавства (філологічний факультет).

 2011 рік

56. Солтис Михайло Миколайович – професор, кафедри фізичної та колоїдної хімії (хімічний факультет).

55. Панчишин Степан Михайлович – професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки (економічний факультет).

54. Гудзь Степан Петрович – професор, завідувач кафедри мікробіології, (біологічний факультет).

2010 рік

53. Юринець Володимир Євстахович – професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті (економічний факультет).

52. Мельник Володимир Петрович – професор, завідувач кафедри теорії та історії культури (філософський факультет).

51. Мальський Маркіян Зіновійович – професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби (факультет міжнародних відносин).

50. Лось Йосип Дмитрович – професор, завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації (факультет журналістики).

49. Іванчов Микола Іванович – професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (механіко-математичний факультет).

48. Зарічний Михайло Михайлович – професор, завідувач кафедри геометрії і топології (механіко-математичний факультет).

2009 рік

47. Половинко Ігор Іванович – професор, завідувач кафедри нелінійної оптики (факультет електроніки).

46. Кондратюк Андрій Андрійович – професор, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу (механіко-математичний факультет).

2008 рік

45. Цегелик Григорій Григорович – професор, завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів (факультет прикладної математики та інформатики).

44. Стасюк Зеновій Васильович – професор, завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки (факультет електроніки).

43. Сербенська Олександра Антонівна – професор кафедри радіомовлення і телебачення (факультет журналістики).

42. Крупка Михайло Іванович – професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (економічний факультет).

2007 рік

41. Сулим Георгій Теодорович – професор, завідувач кафедри механіки (механіко-математичний факультет).

40. Синицький Лев Аронович – професор кафедри радіофізики (фізичний факультет).

39. Лисий Василь Прокопович – професор кафедри філософії (філософський факультет).

38. Крикун Микола Григорович – професор кафедри історії слов’янських країн (історичний факультет).

2006 рік

37. Шинкаренко Георгій Андрійович – професор, завідувач кафедри інформаційних систем (факультет прикладної математики та інформатики).

36. Помірко Роман Семенович – професор, завідувач кафедри французької філології (факультет іноземних мов).

35. Кондратюк Костянтин Костянтинович – професор, завідувач кафедри новітньої історії України (історичний факультет).

2005 рік

34. Миськів Мар’ян Григорович – професор кафедри неорганічної хімії (хімічний факультет).

33. Кусько Катерина Яківна – професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (факультет іноземних мов).

32. Ковальчук Іван Платонович – професор, завідувач кафедри конструктивної географії та картографії (географічний факультет).

31. Довгий Ярослав Остапович – професор кафедри експериментальної фізики (фізичний факультет).

30. Вовк Володимир Михайлович – професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (економічний факультет).

2004 рік

29. Тищик Борис Йосипович – професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (юридичний факультет).

28. Клевець Мирон Юрійович – професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин (біологічний факультет).

27. Луців Роман Васильович – професор, завідувач кафедри радіоелектронного матеріалознавства (факультет електроніки).

26. Лавренюк Сергій Павлович – професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (механіко-математичний факультет).

2003 рік

25. Нор Василь Тимофійович – професор, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики (юридичний факультет).

24. Ковальчук Євген Прокопович – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (хімічний факультет).

23. Пашковський Маріан Владиславович – професор, завідувач кафедри фізики напівпровідників (факультет електроніки).

22. Миколайчук Олексій Гордійович – професор кафедри фізики металів (фізичний факультет).

21. Макарчук Степан Арсентійович – професор кафедри етнології (історичний факультет).

20. Терек Ольга Іштванівна – професор, завідувач кафедри фізіології та екології рослин (біологічний факультет).

 2002 рік

19. Стахіра Йосип Михайлович – в. о. завідувача кафедри напівпровідників, професор (фізичний факультет).

18. Рабінович Петро Мойсейович – професор кафедри історії та теорії держави і права (юридичний факультет).

17. Міщенко Леоніла Іванівна – професор кафедри української літератури ім. акад. М.Возняка (філологічний факультет).

16. Лянце Владислав Елійович – професор кафедри теорії та прикладної статистики (механіко-математичний факультет).

15. Кузьма Юрій Богданович – завідувач кафедри аналітичної хімії, професор (хімічний факультет).

14. Кравчук Ярослав Софронович – завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії, професор (географічний факультет).

13. Копистянська Нонна Хомівна – професор кафедри світової літератури (факультет іноземних мов).

12. Ватаманюк Зіновій Григорович – в. о. завідувача кафедри економічної теорії, професор (економічний факультет).

2001 рік

11. Шеремета Мирослав Миколайович – професор, завідувач кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей (механіко-математичний факультет).

10. Шаблій Олег Іванович – професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії (географічний факультет).

9. Савула Ярема Григорович – професор, завідувач кафедри прикладної математики (факультет прикладної математики та інформатики).

8. Романюк Микола Олексійович – професор кафедри експериментальної фізики (фізичний факультет).

7. Пашук Андрій Іванович – професор, завідувач кафедри історії філософії (філософський факультет).

6. Михасюк Іван Романович – професор, завідувач кафедри економіки підприємства (економічний факультет).

5. Матковський Орест Іллярович – професор кафедри мінералогії (геологічний факультет).

4. Кульчицький Володимир Семенович – професор кафедри історії та теорії держави і права (юридичний факультет).

3. Здоровега Володимир Йосипович – професор кафедри української преси (факультет журналістики).

2. Денисюк Іван Овксентійович – професор кафедри української літератури ім. акад. М.С.Возняка (філологічний факультет).

1. Бодак Оксана Іванівна – професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (хімічний факультет).