SkaskivОлег Богданович (24.VII.1957, с. Підмихайлівці Рогатинського р-ну Івано-Франк. обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Застосування методу Вімана–Валірона в теорії цілих функцій, 1985), доц. (1989), д-р фіз.-мат. наук (Асимптотичні властивості аналітичних функційпредставлених степеневими рядами та рядами Діріхле, 1996), проф. (1999). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1979), аспірантуру (1984). У 1979–81 асист. каф. матем. аналізу Дрогоб. пед. ін-ту; 1984–87 асист. каф. вищої математики, 1987–91 доц. каф. теорії функцій і функціон. аналізу, 1991–97 доц.‚ з 1997 проф. каф. теорії функцій і теорії ймовірностей Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: асимптот. поводження функцій, зображених функціон. рядами та інтегралами, теорія розподілу значень цілих, мероморфних і субгармонійних функцій, випадкові аналіт. функції.

Бл. 200 праць, зокр., Комплексний аналіз (Львів, 2002; зі співавт.).

Віце-президент Львів. регіон. матем. т-ва, засновник та заст. гол. ред. ж. “Матем. студії” (1991). Сорос. доц. (1997). Відмінник освіти України (1999).

М. Шеремета