bodakБОДАК Оксана Іванівна (02.V.1942, смт Поморяни Золочівського р-ну Львів. обл. – 25.X.2005, м. Львів) – хімік-неорганік, канд. хім. наук (Дослідження потрійних систем Ce–(Fe,Co,Ni)–Si і їх аналогів (фазові рівноваги, кристалічна структура і фізичні властивості), 1970), доц. (1975), д-р хім. наук (Взаємодія рідкісноземельних металів у потрійних системах, 1984), проф. (1984). Закінчила хім. ф-т Львів. ун-ту (1964). У 1964–65 лаборант, ст. лаборант, 1965–75 асист., 1975–1980 доц., 1980–84 ст. наук. співроб., 1984–89 проф., 1989–2005 зав. каф. неорган. хімії Львів.ун-ту; 1967–68 наук. стажування у Вроцлав. політехніці та Ін-ті низьких температур і структурних досліджень під кер-вом президента Пол. АН В. Тшебятовського.

Наук. інтереси: кристалохім. закономірності інтерметал. сполук, діаграми фазових рівноваг, кристал. структура і фіз. властивості сполук.

Керівник 34 канд. і консультант 5 докт. дис.

Бл. 700 праць, 14 АС, зокр., Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов (Львов, 1982; с соавт.); Тройные системы, содержащие редкоземельные металлы (Львов, 1985; с соавт.); Phase Equilibria and Crystal Chemistry in Ternary Rare Earth Systems with Metallic Elements (Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam, 1990. Vol. 13; with co-auth.); Ternary Alloys (Evaluated Constitutional Data, Phase Diagrams, Crystal Structure and Application of Lithium Alloys Systems) (Weinheim, 1995. Vol. 14; with co-auth); Основи загальної хімії (Львів, 2000; зі співавт.).

Керівник Львів. наук. кристалохім. школи (1995–2005); керівник секції хімії Зах. наук. центру НАНУ. Член експерт. ради з неорган. хімії ВАК СРСР (1987–90) та експерт. ради з хімії ВАК України (1998–2002). Член Міжнар. спілки кристалографів, Міжнар. центру дифракц. даних, представник України в Європ. спілці кристалографів; член ред. колегії ВЛУ. Сер. хім.; співред. міжнар. реферат. ж. Red Book; організатор або член орг. комітетів міжнар. наук. конф., семінарів і шкіл. Премія Ленін. комсомолу (1976); Держ. премія УРСР у галузі науки і техніки (1984). Сорос. проф. (1997). Засл. проф. Львів. ун-ту (2001). “Людина року” Амер. біогр. ін-ту (2000).

Л-ра: Туторская С. Поглощенность // Формула творчества. М., 1978; Львів. ун-т (1986); Жінки України: Біогр. енциклопед. словник. К., 2001; Оксана Іванівна Бодак: Бібліогр. довідник / Ред. Р. Гладишевський, Я. Каличак. Львів, 2002; ЕСУ. Т. 2; Гладишевський, Пукас.

Є. Гладишевський