YeleykoЯрослав Іванович (30.X.1953, с. Зимна Вода Пустомитівського р-ну Львів. обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Применение теорем типа восстановления к асимптотическому анализу полумарковских и ветвящихся процессов, 1980), доц. (1991), д-р фіз.-мат. наук (Асимптотичний аналіз і перехідні явища в матричнозначних випадкових еволюціях, гіллястих процесах і процесах з марківським втручанням випадку, 1995), проф. (2002). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1976), аспірантуру Ін-ту математики (1979). У 1979 інженер ОЦ Львів. філії матем. фізики Ін-ту математики; 1980–85 мол. наук. співроб. Ін-ту прикл. проблем механіки і математики; 1985–89 ст. наук. співроб. НДЧ, 1989–90 асист., 1990–97 доц., 1997–99 проф. каф. вищої математики, з 1999 зав. каф. теор. та прикл. статистики Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: асимптот. властивості та перехідні явища у випадкових еволюціях, гіллястих, напівмарківських процесах та процесах з марківським втручанням випадку, задачі фін. та страх. математики.

Бл. 100 праць, зокр., Переходные явления для ветвящихся процессов с произвольным числом типов и дискретным временем (Укр. матем. ж. 1982. Т. 34. № 2); Предельное распределение временных средних для процессов с марковским вмешательством случая (Укр. матем. ж. Т. 39. № 6); Предельное распределение для процессов с полумарковским вмешательством случая (Укр. матем. ж. 1989. Т. 41. № 10); Деякі уточнення про граничні теореми для напівмарківських процесів з довільним простором станів (Теорія ймовірностей та матем. статистика. 1998. № 59); Про асимптотику максимального власного значення сім’ї гіллястих процесів (Укр. матем. ж. 1999. Т. 51. № 8); Інвестиції, ризик, прогноз (Львів, 2000; зі співавт.); Основи фінансового аналізу (Львів, 2000; зі співавт.); Теорія ймовірностей (Львів, 2001; зі співавт.).

О. Кінаш