VatamanuykЗіновій Григорович (22.ХII.1938, с. Загір’я тепер Рогатинського р-ну Івано-Франк. обл. – 28.IV.2008, с. Грибовичі Жовківського р-ну Львів. обл.) – економіст-географ, канд. екон. наук (Проблеми зниження матеріаломісткості продукції, 1971), доц. (1974), проф. (1991). Закінчив геогр. ф-т Львів. ун-ту (1961), аспірантуру (1971). У 1961–64 лаборант, 1964 зав. метод. кабінету при каф. політ. економії, 1964–68 асист., 1974–91 доц. каф. політ. економії, 1991–2008 проф., зав. каф. екон. теорії, 1983–2002 декан екон. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми підвищення ефективності виробництва та ринк. трансформації перехідних екон. систем, формування ринк. інфраструктури.

Бл. 140 праць, зокр., Економічна теорія: макро- і мікроекономіка (К., 2001, 2003, 2005; зі співавт.); Економіка для учнів 10–11 класів (К., 1997, 1999; зі співавт.); Економіка України: 10 років реформ (Львів, 2001; зі співавт.); Вступ до економічної теорії. Ч. 1 (Львів, 2004, 2006; зі співавт.); Доходи та заощадження в перехідній економіці України (Львів, 2003; зі співавт.); Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика (Львів, 2005; зі співавт.); Вступ до економічної теорії (Львів, 2006; зі співавт.).

Керівник 13 проектів з перекл. амер. підручників з економіки та банківництва, зокр., П. Семюелсон, В. Нордгауз. “Макроекoноміка” (К., 1995), “Мікроекономіка” (К., 1998); К. Макконнелл, С. Брю. “Макроекономіка” (Львів, 1997), “Мікроекономіка” (Львів, 1999); Ф. Мишкін. “Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків” (К., 1998); Г. Манків. “Макроекономіка” (К., 2000).

Відп. ред. “ВЛУ. Сер. екон.”, член Президії НМК Мін-ва освіти і науки України з екон. освіти. Засл. проф. Львів. ун-ту (2002).

О. Ватаманюк