VovkВолодимир Михайлович (19.VII.1940, с. Підлипці Золочівського р-ну Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Деякі задачі оптимального використання потужностей у будівельному виробництві, 1972), доц. (1973), д-р екон. наук (Моделювання і оптимізація управління будівельним виробництвом, 1993), проф. (1999). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1963). У 1963 інженер-програміст; 1965 ст. наук. співроб. ОЦ Львів. ун-ту; 1965–67 очолював ініціативну групу зі створення ОЦ Львів. залізниці; 1967–68 зав. обчисл. лаб. екон. ф-ту, 1968 асист., 1969–1973 ст. викладач, 1973–99 доц., з 1994 проф., 1983–87, з 1992 зав. каф. екон. кібернетики, 1976–1983 заст. декана екон. ф-ту Львів. ун-ту, 1999–2004 директор філії екон. ф-ту у м. Червоноград. Наук. інтереси: екон.-матем. моделювання в управлінні екон.-виробн. системами; заснував наук. школу цього напряму; розробив координат. метод моделювання реалізації складного проекту у буд-ві, метод розв’язування транспортної задачі з фіксованими доплатами.

Бл. 180 праць, зокр., Математичні методи в плануванні промислових підприємств (Львів, 1979); Оптимізація використання виробничих потужностей будівельної організації (К., 1992); Задачі оптимального планування будівельного виробництва (К., 1991); Матричні економічні моделі (К., 1991); Основи системного аналізу (Львів, 2002; зі співавт.); Економічна кібернетика. Т. 1, 2 (Дн., 2005; зі співавт.); Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах (Львів, 2007); Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики (Х., 2007; зі співавт.).

Член Метод. ради Мінвузу СРСР з екон. кібернетики; заст. голови метод. комісії з екон. кібернетики Мін-ва освіти і науки України (з 1995). Засл. проф. Львів. ун-ту (2005).

М. Дацко