DovhyyДОВГИЙ Ярослав Остапович (30.IX.1933, с. Німшин тепер Галицького р-ну Івано-Франк. обл.) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Дослідження оптичних властивостей гіротропних кристалів та молекулярних кристалів з домішками, 1964), доц. (1966), д-р фіз.-мат. наук (Оптичні спектри та енергетична структура нелінійних кристалів, 1985), проф. (1987). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1956), аспірантуру Ін-ту фізики (1960). У 1960–66 асист., 1966–87 доц., з 1987 проф. каф. експерим. фізики Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: у гіротропних кристалах виявив новий тип елементарних збуджень – циркулярні екситони; обґрунтував роль принципу локальності в оптичних дисперс. співвідношеннях; вивів правило, яке дає змогу оптимізувати пошук нових нелінійно-оптичних кристалів для перетворювачів лазерного випромінювання (правило Д.–Кітика); виробив методику прогнозування довговічності газових лазерів за параметрами розрядної плазми; уперше розшифрував зонну енергетичну структуру важливих нелінійно-оптичних кристалів; одержав ориг. результати щодо впливу лазерного опромінення на властивості високотемпературних надпровідників; запропонував спектроскоп. підходи до вивчення конфігураційних взаємодій у кристалах; виявив автоінтеркаляцію в разі зміни вмісту компонентів у тв. розчинах шаруватих кристалів.

Консультант 2 докт., керівник 8 канд. дис.

Бл. 320 праць, зокр., Оптичні квантові генератори (К., 1977); Електронна будова і оптика нелінійних кристалів (Львів, 2000; зі співавт.); Чарівне явище надпровідність (Львів, 2000); Электронное строение и нелинейные восприимчивости ацентричных кристаллов сложного состава (Физика тв. тела. 1991. Т. 33. № 2; с соавт.); Фотоіндуковані та нелінійно-оптичні явища у високотемпературних надпровідниках (Огляд) (Укр. фіз. ж. 1996. Т. 41. № 5, 6; зі співавт.).

Дійс. член НТШ (1992), член Нью-Йорк. АН (1994). Голова Фіз. комісії НТШ (1999), голова Фонду О. Смакули (1996). Ред. “Фіз. зб. НТШ”, член ред. колегій декількох наук. фіз. ж. Премія ім. А.Ф. Прихотька НАНУ (2002).

Л-ра: Шопа Г.М., Бондарчук Я.М. Творчість – його кредо: Зб. на пошану Ярослава Довгого. Львів, 2003.

І. Стефанський