VakarckukІван Олександрович (06.ІІІ.1947, с. Старі Братушани Єдинецького р-ну, Молдова) – фізик-теоретик, канд. фіз.-мат. наук (Застосування методу зміщень і колективних змінних до дослідження системи взаємодіючих бозе-частинок, 1974), д-р фіз.-мат. наук (Мікроскопічна теорія бозе-рідини, 1980), проф. (1984). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1970), аспірантуру (1973). У 1973–78 мол., 1978–80 ст. наук. співроб., 1980–84 зав. відділу квант. статистики Львів. від-ня статист. теорії конденсованого стану Ін-ту теор. фізики; з 1984 зав. каф. теор. фізики Львів. ун-ту; 1990–2007, з 2010 ректор Львів ун-ту; 2007–10 міністр освіти і науки України. Як ректор започаткував чимало освітньо-наук. ініціатив, зокр., один з перших в Україні 1992 запровадив тестові випробування для вступу до Львів. ун-ту, зініціював програму “Обдаровані діти села”; як міністр запровадив зовн. незалежне оцінювання, створив належні умови для функціонування та розвитку укр. мови в освіт. і наук. сфері, запровадив принцип держ.-громад. управління освітою, сприяв суттєвому розширенню автономії вищих навч. закладів, запровадив додаток до диплома європ. зразка, відкриту процедуру ліцензування та акредитації вищих навч. закладів, посилив вимоги до присвоєння вчених звань доцентів і професорів, запровадив реформи інклюзивної освіти.

Наук. інтереси: фізика квант. рідин, теорія надплинного гелію, теорія фазових переходів та критичних явищ, фізика невпорядкованих систем, фізика магнітних систем, матем. методи в теор. фізиці, проблеми квант. механіки, деякі задачі геофізики, заг. теорія відносності та космологія, теорія зоряних спектрів, філософія науки.

Керівник 14 канд. і консультант 2 докт. дис.

Бл. 400 праць, зокр., Матрицы плотности многобозонной системы при низких температурах (Теор. матем. физика. Т. 23. № 2); Представление когерентных состояний в теории многобозонных систем (Теор. матем. физика. 1978. Т. 35. № 1); Микроскопическая теория энергетического спектра жидкого 4Нe (Теор. матем. физика. 1980. Т. 42. № 1; с соавт.); Energy Spectrum and Elementary Excitation Damping in the Structurally Disordered Ising Model in a Transverse Field (Phys. Stat. Sol. (b). 1990. Vol.160. N 1; with co-auth.); The magnetic Bose-liquid (J. Phys. Studies. 2003. Т. 7. N 1); On Dirac theory in the space with deformed Heisenberg algebra: Exact solutions (J. Phys. A: Math. Gen. 2005. Vol.38); The Kepler problem in Dirac theory for a particle with positiondependent mass (J. Phys. A: Math. Gen. 2005. Vol. 38); Schrodinger’s cat and the problem of two cultures (Warszawa, 2006); Квантова механіка (Львів, 1998, 2004, 2007); Вступ до проблеми багатьох тіл (Львів, 1999); Теорія зоряних спектрів (Львів, 2002).

Засновник і гол. ред. “Ж. фіз. досліджень” та ж. “Світ фізики”. Гол. ред. “ВЛУ. Сер. фіз.”, член ред. колегій ж. “Condensed Matter Physics” та “Вища освіта України” (2001–10). Гол. ред. ж. “Вища школа” (2008–10). Нар. депутат ВР СРСР (1989–91). Голова Львів. обл. Ради Миру (1991). Голова Ради ректорів вищих навч. закладів Львівщини (1996–2010). Голова Західноукр. фіз. т-ва (1998–2002). Президент Укр. фіз. т-ва (2001–04). Президент Львів. обл. МАН (з 1991). Віце-президент Спілки ректорів ВНЗ України (2002–07). Дійс. член НТШ (з 2003). Член Комісії держ. нагород і геральдики (з 2005). Член Ради з питань науки і наук.-техн. політики при Президентові України. Голова спеціаліз. вченої ради з захисту дис. (з 1995). Член Комітету з Держ. премій України в галузі науки і техніки (з 2006). Нар. посол України (2002). Грамота президії АНУ (1977, 1981). Відмінник нар. освіти УРСР (1983). Грамота Мін-ва нар. освіти України (1992). Почесна відзнака Президента України (1996). Держ. премія України в галузі науки і техніки (2000). Відзнака Капітулу укр.-пол. поєднання (2001). Премія ім. М. П. Барабашова НАНУ в галузі астрофізики (2004). Орден “За заслуги” ІІ ступеня (2005). Почес. грамота ВР України (2005). Вища відзнака Народного руху України “За заслуги перед укр. народом” II ступеня (2005). Офіцер. хрест ордена заслуги Республіки Польщі (2005). Засл. діяч науки і техніки України (2006). Орден св. Кирила і Мефодія (2006). Знак МОН України «Петро Могила» (2006). Герой України (2007). Держ. орден Італ. Республіки “Зірка італ. солідарності” (2008). Академ. нагорода св. Володимира АН вищої школи України (2009). Почес. д-р Краків. пед. академії ім. Комісії Едукації Народової (2002), Вроцлав. ун-ту (2009). Почес. д-р філософії Укр. вільного ун-ту у Мюнхені (2010).

Л-ра: ЕЛ. Т.1; Patriae decori civibus educandis. До 60-ліття професора Івана Вакарчука, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка / Упоряд.: Л. Бартіш, Ю. Горблянський, М. Любицька. Львів, 2007.

В. Ткачук