HudzСтепан Петрович (12.І.1940, с. Переволочна Буського р-ну Львів. обл.) – біолог-мікробіолог, канд. біол. наук (Регуляція біосинтезу пуринових нуклеотидів у дріжджів Candida guilliermondii та C. pelliculosa, 1971), доц. (1973), проф. (2000). Закінчив біол. ф-т Львів. ун-ту (1963), аспірантуру (1971). У 1963 учителював; 1963–65 служба у війську; 1965–67 асист. каф. агробіології Целіноград. с.-г. ін-ту (Казахстан); 1971–73 ст. викладач, 1973–2000 доц., з 1985 зав., з 2000 проф. каф. мікробіології, 1996–2002 декан біол. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: регулювання обміну речовин у мікроорганізмів; екологія мікроорганізмів, зокр., бактерій, які беруть участь у кругообігу сірки.

Бл. 220 праць, 4 патенти, зокр., Мутанты Candida guilliermondii с повреждением различных звеньев биосинтеза инозинов и адениловой кислоты (Микробиология. 1971. Т. 40. Вып. 5; с соавт.); Новый вид почвенных агарлитических бактерий рода Flavobacterium (Микробиология. 1986. 55. Вып. 2; с соавт.); Зелені сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища (ВЛУ. Сер. біол. 2002. Вип. 28; зі співавт.); Практикум з мікробіології (Львів, Ч. 1; зі співавт.); Сульфатвідновлювальні бактерії Яворівського сіркового родовища (Мікро- біол. ж. 2006. Т. 68. № 5; зі співавт.); Мікробіологія (Львів, 2009; зі співавт.); Загальна вірусологія (Львів, 2010; зі співавт.).

Член Т-ва мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, член ред. колегії “Мікробіол. ж.”, ж. “Мікробіологія і біотехнологія”, гол. ред. “ВЛУ. Сер. біол.” (2000–08).

І. Білінська