BatsevychБАЦЕВИЧ Флорій Сергійович (04.V.1949, смт Летичів тепер Хмельн. обл.) – мовознавець, канд. філол. наук (Внутрішньоструктурний розвиток дієслів, що позначають соціальні стосунки, в сучасній російській мові, 1981), доц. (1988), д-р філол. наук (Російське дієслово у функціонально-ономасіологічному аспекті вивчення, 1995), проф. (2001). Закінчив філол. ф-т Львів. ун-ту (1977), аспірантуру (1980). У 1981–84 асист., 1988–2001 доц., з 2001 проф., з 1993 зав. каф. заг. мовознавства, 1984–88 зав. каф. рос. мови для іноз. громадян Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: заг. мовознавство, філософія мови, комунікат. лінгвістика, лінгвіст. прагматика.

Бл. 300 праць, зокр., Очерки по функциональной лексикологии (Львов, 1997; с соавт.); Основи комунікативної девіатології (Львів, 2000); Нариси з комунікативної лінгвістики (Львів, 2003); Основи комунікативної лінгвістики (К., 2004); Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи (Львів, 2006); Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень (К., 2008); Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси (К., 2009); Нариси з лінгвістичної прагматики (Львів, 2010).

Л-ра: Магістр гри слова: Збірник статей на пошану проф. Ф. С. Бацевича. Львів, 2009; Шевченко Л.І. Український мовознавець Флорій Сергійович Бацевич: пошанування з нагоди ювілею // Актуал. проблеми укр. лінгвістики: теорія і практика. 2009. Вип. 18; Українська мова. Енциклопедія. К., 2007.

С. Бук