soltysСОЛТИС Михайло Миколайович (19.XI.1936, с. Завої на Лемківщині) – фізико-хімік, канд. хім. наук (Адгезія і адсорбція полімерів, ефірів, акрило- вої та метакрилової кислоти на скляній поверхні, 1967), доц. (1966), д-р хім. наук (Адсорбція макромолекул на високодисперсних адсорбентах, 1982), проф. (1988). Закінчив з відзнакою хім. ф-т Львів. ун-ту (1960), аспірантуру Львів. ун-ту та Торун. ун-ту (1965). У 1960–65 лаборант, 1965–66 асист., 1966–88 доц., з 1988 проф. каф. фіз. та колоїд. хімії, 1968–73 зав. каф. хім. кібернетики та технології, 1985–90 декан хім. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: фізико-хімія поверхневих явищ полімерів та дисперсних систем, моделювання процесів хімії та хім. технології.

Бл. 280 праць, 10 АС, зокр., О кинетике медленной коагуляции коллоидных систем (Коллоид. ж. 1976. Т. 38. № 6; с соавт.); The adsorption of polymethacrylic acid on titanium dioxide (Adsorp. Sci. Technol. 1996. Vol. 14; with co-auth.); Colloid chemical analysis of the processes of coating formation from dispersed phosphors (J. Soc. Inform. Display. 1998. Vol. 6; with co-auth.); Флокуляція водних суспензій діоксиду титану поліметакриловою кислотою (ВЛУ. Сер. хім. 2001. Вип. 40; зі співавт.); Теоретичні основи процесів хімічної технології (Львів, 2003; зі співавт.).

Знак Мін-ва вищої і сер. спец. освіти УРСР “За відмінні успіхи в роботі” (1980).

М. Ковбуз