HrabynskyyІгор Михайлович (29.ІІ.1960, м. Львів) – економіст, канд. екон. наук (Соціально-економічні проблеми якості навколишнього середовища у сфері агропромислового комплексу, 1986), доц. (1993), д-р політ. економії (Сучасні еколого-економічні системи, 1996), д-р екон. наук (Еколого-економічна система України (проблеми макроекономічної ефективності), 1998), проф. (2001). Закінчив екон. ф-т Львів. ун-ту (1982), навчався на докт. програмі Укр. вільн. ун-ту (м. Мюнхен, 1994–96), учений-дослідник Школи міжнар. відносин ім. Елліотта в ун-ті Джорджа Вашингтона (США, 1995, 2003); стажувався в Екон. ун-ті у Відні та Австр. ін-ті екон. досліджень (2004). У 1982–88 зав. навч.-метод. кабінету каф. політ. економії, 1988–91 асист. каф. політ. економії, 1991–93 асист., 1993–98 доц., 1998–2000 проф. каф. екон. теорії, 1999–2000 заст. декана екон. ф-ту з наук. та навч. роботи, з 2000 зав. каф. міжнар. екон. відносин Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми екол.-екон. ефективності сучас. нац. екон. систем; сформулював концепцію абсолютної та відносної екол.-екон. переваги у міжнар. торгівлі.

Бл. 200 праць, зокр., Еколого-економічна система України (Львів, 1997); Світове сільське господарство в глобалізованій економіці (Львів, 2005); Польськоукраїнські економічні відносини: користі і загрози (Люблін, 2008); Сучасні економічні системи (Львів, 1996, 1997). Керівник наук.-досл. робіт “Вдосконалення механізму зовнішньоекон. діяльності України в контексті входження до системи європ. інтеграції” (2000–01); “Концепція сталого екол.-екон. розвитку України в умовах інтеграції до Європ. Союзу” (2002–04); “Теор. основи виявлення порівн. екол.-екон. переваги у зовн. торгівлі України” (2005–07); “Теор. засади виявлення та аналізу інновац. чинника екон. зростання України в умовах лібералізації зовн. торгівлі” (2008–10).

М. Мальський