DenysyukІван Овксентійович (12.ХІІ.1924, с. Заліси Ратнівського р-ну Волин. обл. – 10.Х.2009, м. Львів) – літературознавець, фольклорист, франкознавець, канд. філол. наук (Белетристика Михайла Павлика, 1956), доц. (1956), д-р філол. наук (Розвиток української малої прози ХІХ–початку ХХ ст., 1986), проф. (1988). Закінчив Володимир-Волин. пед. училище (1947), укр. від-ня філол. ф-ту Львів. ун-ту (1953), аспірантуру (1956). У 1956–88 доц., 1988–2009 проф. каф. укр. л-ри та каф. фольклористики, 1988–96 директор Ін-ту франкознавства Львів. ун-ту; викладав укр. мову та л-ру у Велико-тирнів. і Щецін. ун-тах.

Наук. інтереси: генологія, історія укр. л-ри, укр. фольклористика, теорія л-ри, методика викладання л-ри у вищій школі, краєзнавство.

Бл. 300 праць, зокр., Михайло Павлик (К., 1960); Невичерпність атома (Львів, 2001); Ратнівщина, Дворянське гніздо Косачів (Львів, 1999; зі співавт.); Ратнівська земля: історико-краєзнавчий нарис (Луцьк, 2003); Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4-х книгах (Львів, 2005).

Засл. проф. Львів. ун-ту(2001). Дійс. член НТШ, Засл. діяч науки і техніки (2006), член спеціаліз. ради Львів. ун-ту, ред. колегій видань “Міфологія і фольклор”, “Наук. записки Музею Івана Франка у Львові”, відп. ред. зб. “Укр. літературознавство: Іван Франко. Статті і матеріали”, “ВЛУ. Сер. філол.”.

Л-ра: Іван Денисюк. Бібліогр. покажчик / Упорядн. Я. Гарасим, П. Салевич. Львів, 1998; “З його духа печаттю”: Зб. наук. праць на пошану проф. Івана Денисюка: У 2 т. Львів, 2001; Скоць А. Слово про Івана Денисюка. Львів, 1999; Панізнік С.С. Дзенісюк Іван Ауксенцьевіч // Энцыклапедьея літаратури і мистацтва Беларусі. Мінськ, 1985. Т. 2; УЛЕ. Т. 2; Павлюк І. Іван Денисюк – Man of the year 1998 // День. 12 листоп.; Wątrŏbski L. Wspołpraca polsko – ukraińska rozwija się dobrze // Dziennik Pol. London. 1997. 30 grud.

Я. Гарасим