kuzmaКУЗЬМА Юрій Богданович (26.Х.1934, м. Львів – 09.III.2005, м. Львів) – хімік-неорганік, канд. хім. наук (Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук в системах марганець–кобальт–силіцій, марганець–нікель–силіцій та в деяких споріднених потрійних системах, 1964), доц. (1966), д-р хім. наук (Дослідження з кристалохімії боридів, 1973), проф. (1976). Закінчив з відзнакою хім. ф-т Львів. ун-ту (1955), аспірантуру (1962). У 1955–59 ст. лаборант, 1962–67 асист., 1968–70 доц., 1970–72 ст. наук. співроб. каф. неорган. хімії, 1972–2003 зав., 2003–05 проф. каф. аналіт. хімії, 1967–70, 1973–83 декан хім. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: взаємодія металів, у т. ч. рідкісноземельних з р-елементами (B, C, Al, Si, P, Ge, As та ін.); вивчення адсорбції важких металів закарп. цеолітами для їхнього концентрування.

Керівник 25 канд. дис.

Бл. 770 праць, зокр., Кристаллохимия боридов (Львов, 1983); Двойные и тройные системы, содержащие бор (М., 1990); Phosphides (Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam, 1996. Vol. 23; with co-auth.); Диаграммы состояния двойных металлических систем (М., 1996–2000. Т. 1–3; с соавт.); Аналітична хімія (Львів, 2001; зі співавт.); Лабораторний практикум з аналітичної хімії (Львів, 2004; зі співавт.).

Член Міжнар. спілки кристалографів, хім. комісії НТШ (з 1990), спеціаліз. вченої ради з захисту канд. і докт. дис. у Львів. ун-ті. Медаль “За доблесну працю” (1970), орден “Знак пошани” (1981). Відмінник нар. освіти УРСР (1982). Засл. проф. Львів. ун-ту (2002).

Л-ра: Бодак, Гладишевський; Гладишевський, Пукас.

Є. Гладишевський