SynytskyyЛев Аронович (12.VIII.1924, м. Харків – 11.Х.2009, м. Львів) – інженер-електрик, канд. техн. наук (Деякi питання розрахунку i застосування нелiнiйних кiл у вимiрювальнiй технiцi, 1954), д-р техн. наук (Методи аналiзу усталених режимiв у нелiнiйних електричних колах, 1974), проф. (1976). Закінчив Ленінгр. ін-т авіац. приладобудування (1948). У 1964–76 доц., 1976–92 проф., 1981–91 зав. каф. теор. основ електрорадіотехніки, 1992–2009 проф. каф. радіофізики Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: якісна теорія та числові методи дослідження нелінійних радіоелектрон. кіл і систем.

Бл. 200 праць, зокр., Элементы качественной теории нелинейных электрических цепей (Львов, 1975); Методы аналитической механики в теории электрических цепей (Львов, 1978); Динамические свойства ассоциативной памяти на основе одномерного точечного отображения (Изв. РАН. Радиотехника и электроника. 1995. Т. 40. № 7; с соавт.); О квазипериодических решениях в диссипативных динамических системах третьего порядка (Изв. вузов. Прикл. нелинейная динамика. 1996. № 6; с соавт.); Синтез автоколивних систем, що відтворюють один із розв’язків гамільтонової системи (Ж. фіз. досліджень. 2000. Т. 4. № 1; зі співавт.).

Засл. діяч науки і техніки України (1997).

Г. Злобін, Я. Шмигельський