LysyyВасиль Прокопович (12.ІІ.1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну Кіровогр. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Теоретичне і практичне. Діалектичне у їх зв’язку, 1974), доц. (1977), д-р філос. наук (Діалектика як синтез теорії і практики, 1988), проф. (1991). Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1970), аспірантуру (1973). У 1973–77 асист., 1977–90 доц., 1984–86 ст. наук. співроб., з 1990 проф. каф. філософії, 1995–2005 заст. декана з наук. роботи філос. ф-ту Львів. ун-ту; 1980–82 зав. каф. філософії Львів. торг.-екон. ін-ту.

Наук. інтереси: проблеми історії філософії, історія філос. думки в Україні, філос. теорії діяльності та діалектики.

Керівник 7 канд. дис.

Бл. 100 праць, зокр., Єдність теорії і практики в матеріалістичній. діалектиці (Львів, 1985); Сковорода про самопізнання та призначення філософії (Спадщина Григорія Сковороди і сучасність. Львів, 1996); Філософія. Пізнання. Наука (Львів, 2008); Діалектика і методи наукового пізнання (ВЛУ. Сер. філос. науки. 2010. Вип. 13).

Член спеціаліз. ради з захисту канд. і докт. дис. філос. ф-ту Львів. ун-ту (з 1988). Член експертної ради ВАК України (з 2004).

А. Карась