RomanuykМикола Олексійович (28. VIII.1931, с. Качанівка Підволочиського р-ну Терноп. обл.) –фізик-оптик, канд. фіз.-мат. наук (Дослідження електричної та п’єзоелектричної поляризації кристалів сегнетової солі за спостереженнями доменної структури, 1962), доц. (1964), д-р фіз.-мат. наук (Оптика фазових переходів у кристалах сегнетової солі та тригліцин-сульфату, 1984), проф. (1985). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1954), аспірантуру (1960), докторантуру (1977). У 1954–64 асист., 1964–85 доц., з 1985 проф., 1977–96 зав. каф. експерим. фізики, 1964–71 заст. декана, 1971–74 декан фіз. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: вивчення фазових переходів у сегнетоелектриках оптичними методами – двійникова будова і динаміка доменів, електронна поляризованість, спонтанні та індуковані оптичні параметричні ефекти номінально чистих, змішаних та опромінених кристалів, інверсія знака двозаломлення. Розвинув напрями спектр. рефрактометрії в електронній ділянці спектра та кристалооптичної термометрії.

Керівник 16 канд., консультант 3 докт. дис.

Бл. 440 праць, зокр., Изучение процессов пьезоэлектрической поляризации кристаллов сегнетовой соли по изменениям доменной структуры (Кристаллография. 1959. Т. 4. № 5; с соавт.); Температурные изменения индикатрисы кристаллов сегнетовой соли в области 4,2…318 К (Оптика и спектроскопия. 1983. Т. 54. Вып. 1; с соавт.); Оптичні властивості кристалів в області прозорості та їх застосування (ВЛУ. Сер. фіз. 1992. Вип. 25); Кристалооптика (К., 1997); П’єзооптика фероїків (Ж. фіз. досліджень. 2000. Т. 4. № 3); Спектральна рефрактометрія фероїків групи тригліцинсульфату, сегнетової солі та сульфату калію (Ж. фіз. досліджень. 2006. Т. 10. № 4).

Відмінник вищої школи (1972), член Укр. оптичного т-ва, Укр. фіз. т-ва та НТШ. Засл. проф. Львів. ун-ту (2001). Засл. діяч науки і техніки України (2011).

А. Волошиновський