PashukАндрій-Ярослав Іванович (29.V.1927, с. Скорики Підволочиського р-ну Терноп. обл.) –філософ, канд. філос. наук (Базис і надбудова суспільства, 1954), доц. (1960), д-р філос. наук (С.А. Подолинський та ідеологічна боротьба на Україні в 70–80 рр. ХІХ ст., 1967), проф. (1971). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1950), курси підготовки викладачів сусп. наук Київ. ун-ту (1951). У 1951–59 ст. викладач, 1960–71 доц., 1971–94 проф., 1988–94 зав. каф. філософії, з 1995 проф., зав. каф. історії філософії, 1992–96 декан філос. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: історія філософії, історія середньовіч. філософії, історія філос. думки в Україні. Авт. праць, зокр., Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського (Львів, 1965); Проблеми суспільного розвитку в ідеології революційного демократизму України (Львів, 1982); Іван Вишенський – мислитель і борець (Львів, 1990); Українська церква і незалежність України (Львів, 2003); Філософський світогляд Івана Франка (Львів, 2007); Нариси з історії філософії Середніх віків (К., 2007).

Член спец. Вченої ради Львів. ун-ту, дійс. член НТШ (з 1992). Засл. діяч науки і техніки України (1999), грамота Президії ВР УРСР (1990). Засл. проф. Львів. ун-ту (2000).

В. Мельник