MatkovskyyОрест Іллярович (17.ХІ.1929, с. Терпилівка тепер Підволочиського р-ну Терноп. обл.) – мінералог, канд. геол.-мін. наук (Мінералогія Осницького комплексу Волині, 1957), доц. (1962), д-р геол.-мін. наук (Мінералогія й умови утворення давніх ендогенних комплексів Мармароського масиву (Східні Карпати), 1975), проф. (1977). Закінчив геол. ф-т Львів. ун-ту (1953), аспірантуру (1956). У 1956–62 асист., 1962–74 доц., 1974–99 зав. каф. мінералогії, 1980–96 декан геол. ф-ту, 1994–99 директор Ін-ту геології та мінерагенії золота, кольорових металів і алмазів України, з 1999 проф. каф. мінералогії Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: мінералогія України, проблеми заг. і прикл. мінералогії, історія науки.

Бл. 500 праць, зокр., Акцессорные минералы гранитоидов Осницкого комплекса Волыни (Львов, 1956; Tokyo, 1958); Минералогия и петрография Чивчинских гор (Львов, 1971); Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат (Львов, 1976. Ч. 1; 1977. Ч. 2; с соавт.); Типоморфизм минералов полиметаллических и ртутных месторождений Закарпатья (Киев, 1984; с соавт.); Природные кристаллы Украины (Львов, 1990; с соавт.); Минералы Украинских Карпат (Киев, 1990; 1995; с соавт.; Львів, 2003; 2011; зі співавт.); Стан і перспективи розвитку мінералогічних досліджень в Україні (Львів, 1998); Прикладна мінералогія (Львів, 2002; зі співавт.); Генезис мінералів (К., 2003, 2007; зі співавт.); Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2008, 2010; зі співавт.); Основи мінералогії України (Львів, 2009; зі співавт.).

Гол. ред. “Мінерал. зб.”. Заст. гол. ред. ж. “Зап. Укр. мінерал. т-ва”. Віце-президент Укр. мінерал. т-ва, член Укр. нац. комітету КБГА і комісії мінералогії. Почес. член Всесоюз. (1992) і Укр. (2000) мінерал. т-ва. Акад. АН ВШ України (1993). Засл. проф. Львів. ун-ту (2001). Почес. розвідник надр (2004). Дійс. член НТШ. Держ. премія УРСР в галузі науки і техніки (1983). Орден Дружби народів (1990). Медалі “За доблесну працю” (1970), “За заслуги у розвідці надр” Мін-ва геології СРСР (1989), В.І. Лучицького Держкомгеології України (1999), Є.К. Лазаренка Укр. мінерал. т-ва і Спілки геологів України (2005), Пам’ятний знак ім. А.І. Лутугіна “За заслуги в розвідці надр” Держ. геол. служби України (2005). Нагороди Ярослава Мудрого (2005) і св. Володимира (2009) АН ВШ України. Подяка Кабінету Міністрів України (2008); ювілейна медаль – 350 років Львів. ун-ту (2011); грамота ВР України (2011).

Л-ра: Львів. ун-т (1986); Орест Іллярович Матковський: К 60-летию со дня рождения // Минерал. ж. 1989. Т. 2. № 6; Академіки Академії наук вищої школи України: Довідник. К., 1994, 1997, 2001; Матковський Орест Іллярович. До 70-річчя від дня народження // Мінерал. ж. 1999. Т. 21. № 4; Орест Іллярович Матковський (Бібліографія вчених України). Львів, 1999; Білоніжка П., Павлунь М., Скакун Л., Сливко Є. Творча діяльність професора Ореста Матковського (до 75-річчя від дня народження) // Мінерал. зб. 2004. № 54. Вип. 2; Орест Матковський. Сер. Заслужені професори університету. Львів, 2004; Тернопільський енциклопедичний словник. Тернопіль, 2005. Т. 2; Орест Матковський: учений, педагог, організатор науки та освіти. Львів, 2009; Оресту Ілляровичу Матковському – 80 // Мінерал. ж. 2009. Т. 31. № 3; Ювілей Ореста Ілляровича Матковського // Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2009. Т. 6.

П. Білоніжка