shynkarenkoШинкаренко Георгій Андрійович (24.IV.1948, м. Червоноармійськ, тепер Радивилів Рівн. обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Застосування методу скінченних елементів до деяких задач механіки деформівного твердого тіла, 1978), доц. (1979), д-р фіз.-мат. наук (Чисельне моделювання динаміки взаємодії фізико-механічних полів, 1993), проф. (1996). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1971), аспірантуру (1976). У 1971–73 інженер-математик, програміст ОЦ, 1976–78 асист., 1979–94 доц., 1994–95 проф. каф. прикл. математики, з 1995 зав. каф. інформ. систем Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: побудова та аналіз схем методу скінченних елементів та застосування до проблем механіки суцільного середовища, фізики та екології.

Бл. 240 праць, зокр., Методи функціонального аналізу в обчислювальній математиці (К., 1991; Львів, 1998; зі співавт.); Проекційно-сіткові методи розв’язування початково-крайових задач (К., 1992).

Засл. проф. Львів. ун-ту (2006).

В. Горлач