HoronzhyyАндрій Гнатович (02.ІV.1933, с. Лучиці тепер Сокальського р-ну Львів. обл.) – економіст-соціолог, канд. екон. наук (Оборотні засоби промислових підприємств та їх ефективність, 1969), доц. (1982), д-р екон. наук (Інтенсифікація процесу управління основною ланкою народного господарства (на прикладі ВО і НВО), 1990), проф. (1991). Закінчив Донец. ін-т рад. торгівлі (1962), аспірантуру Львів. ун-ту (1969). У 1981–82 зав. сектора госпрозрахункових методів підвищення ефективності виробництва Львів. від-ня Ін-ту економіки; 1982–91 доц. каф. економіки і планування нар. госпва, 1991–2007 зав. каф. соціології, з 2007 проф. каф. менеджменту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: дослідження актуальних проблем удосконалення і розвитку соціального управління, самоврядування, екон. соціології та способу життєдіяльності людей. Сформулював ориг. концепцію, підходи і методи їхнього вирішення, розробив концепцію інтенсифікації процесу управління, яка ґрунтується на ущільненні управлін. операцій, та метод декомпозиції, який полягає у розчленуванні заг. проблем на частинні (локальні). Ориг. розвинув структурно-функціон. підхід до соціального управління і самоврядування, обґрунтовано поєднав теор.-методол. аспекти з конкретними соціол. дослідженнями, що дало змогу розвинути екон. соціологію для вивчення і дослідження соціальної та екон. сфер у регіоні.

Керівник 7 канд. дис.

Бл. 140 праць, зокр., Організація управління виробничим об’єднанням (Львів, 1985); Соціологія релігії (Львів, 2005); Основи соціального управління (Львів, 2007); Методи науки управління (ВЛУ. Сер. екон. 2007. Вип. 38). Голова спеціаліз. вченої ради з екон. наук Львів. ун-ту (1995–2004). Відмінник освіти України (1997).

В. Харко