ObushakОбушак Микола Дмитрович (07.IV.1955, с. Мишин Коломийського р-ну Івано-Франк. обл.) – хімік-органік, канд. хім. наук (Реакції солей арилдіазонію з ненасиченими сполуками в присутності FeCl2 та в умовах електрохімічного відновлення діазоній-катіона, 1983), ст. наук. співроб. (1991), доц. (1993), д-р хім. наук (Закономірності редокскаталітичних реакцій ненасичених сполук з солями арендіазонію, 1999), проф. (2002). Закінчив з відзнакою хім. ф-т Чернів. ун-ту (1977), аспірантуру (1981) і докторантуру (1998) Львів. ун-ту. У 1977–78 інженер-технолог ВО “Склопластик” м. Сєверодонецьк Луган. обл.; 1981–92 зав. НДЛ синтезу орган. сполук, асист., ст. викладач, 1992–2000 доц., 2000–03 проф., з 2003 зав. каф. орган. хімії Львів. ун-ту; 1986–87 наук. стажування у проф. Г.Ґ.О. Беккера в Техн. вищій школі Мерзебурґа.

Керівник 11 канд. дис.

Наук. інтереси: реакції циклізацій, синтез гетероциклів, гомогенно-каталіт. реакції діазонієвих солей, металокомплексний каталіз.

Бл. 510 праць, 22 АС і патенти, зокр., Стереохимия реакции Меервейна. Хлорарилирование фенилацетилена (Ж. орган. химии. 1993. Т. 29. № 4; с соавт.); Arenediazonium tetrachlorocuprates (II). Modification of the Meerwein and Sandmeyer reactions (Tetrahedron Lett. 1998. N 39; with co-auth.); О взаимодействии метилметакрилата с бензолдиазоний хлоридом в присутствии хлорида железа (ІІ) (Ж. орган. химии. 1999. Т. 35. № 2); Halogenoarylation of allyl isothiocyanate: synthesis of 2,5-disubstituted 2-thiazolines (Heteroatom Chem. Vol. 10; with co-auth.); Тетрахлоркупраты (II) арендиазониев. Модифицированные варианты реакций Меервейна и Зандмейера (Ж. орган. химии. 2002. Т. 38. № 1; с соавт.).

Член НТШ (1992); Сорос. доц. (1995). Член ред. колегії 5 наук. ж., член 2 спеціаліз. рад з захисту докт. і канд. дис.

Л-ра: Савчук М. До світла знань // Червоний прапор. Коломия, 1985; Сав’юк М. Кузня знань. Коломия, 1997; Сорич М. Історія Мишина. Коломия, 2000; Who’s who in the World. New Jersey, 2001; Нові імена. Львівщина і львів’яни. Львів, 2004.

В. Карп’як