LavrenyukСергій Павлович (04.XI.1946, c. Посива Острозького р-ну Рівн. обл. – 04.VI.2008, м. Львів) – математик, канд. фіз.-мат. наук (О некоторых обратных задачах теории потенциала, 1973), доц. (1979), д-р фіз.-мат. наук (Задачі для еволюційних систем з виродженням, які містять другу похідну за часом, 1995), проф. (1997). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1969), аспірантуру (1972). У 1972–74 асист., 1974–76 ст. викладач, 1976–83 доц., 1983–99 зав., 1999 проф. каф. диф. рівнянь, 2006–07 в. о. зав., 2007–08 зав. каф. матем. економіки та економетрії Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: еволюц. диф. рівняння та варіац. нерівності в необмежених областях, матем. економіка, економетрія.

Бл. 110 праць, зокр., Курс диференціальних рівнянь (Львів, 1997); Математичні основи мікроекономіки (Львів, 2000); Основи економетрії (Львів, 2003; зі співавт.); Основи математичної економіки (Львів, 2004; зі співавт.).

Засл. проф. Львів. ун-ту.

М. Іванчов