ZashkilnyakЛеонід Опанасович (25.VIIІ.1949, м. Львів) – історик, канд. іст. наук (Боротьба Польської робітничої партії проти реакції за встановлення і зміцнення народно-демократичного ладу в Польщі (1944–1948 рр.), 1975), доц. (1981), д-р іст. наук (Польська історіографія 40–60-х років ХХ ст. (питання організації і методології), 1993), проф. (2000). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1971), аспірантуру (1974), докторантуру (1991). У 1974–76 асист., 1976–78 ст. викладач, 1978–92 доц. каф. історії півд. і зах. слов’ян, 1992–95 доц., 1997–2007 зав., 1995–2007 проф. каф. слов’ян. країн, 2010 проф. каф. історії Центр. та Сх. Європи, з 2010 проф., зав. каф. археології та спец. галузей іст. науки Львів. ун-ту; 2007–10 заст. директора з наук. роботи Ін-ту українознавства; 2001–08 викладав іст. дисципліни в Остроз. академії, 2005 – в Укр. катол. ун-ті.

Наук.інтереси: нова і новітня історія Польщі та укр.-пол. відносин, пол., укр. та зарубіж. історіографія ХІХ і ХХ ст., міжслов’ян. зв’язки, теор. проблеми іст. науки.

Бл. 300 праць, зокр., Формирование и развитие исторической науки в Польше (Львов, 1986); Вступ до методології історії (Львів, 1996); Методологія історії від давнини до сучасності (Львів, 1999); Історія Центрально-Східної Європи (Львів, 2001; зі співавт.); Історія Польщі: від давнини до наших днів (Львів, 2002; зі співавт.); Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми (Львів, 2004; зі співавт.); Сучасна світова історіографія (Львів, 2007); Історичні міфи і стереотипи в міжнаціональних відносинах сучасної України (Львів, 2009; зі співавт.).

Л-ра: Историки-слависты СССР. Биобиблиогр. словарь-справочник. М., 1981; Іст. ф-т ЛНУ; Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довідник. К.; Львів, Вип. 2. Ч. 1; Хто є хто в Україні. К., 2007; Віднянський С.В., Крикун М.Г. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л.О. Зашкільняка // Укр. іст. ж. 2009. № 5.

Р. Шуст