Організовує роботу щодо дотримання правових і організаційних основ діяльності університету; забезпечує правильне виконання актів законодавства та інших нормативних актів, бере участь у підготовці наказів щодо особового складу працівників та студентів університету, представляє інтереси університету у судах та інших органах під час вирішення правових питань та спорів, забезпечує правильне застосування трудового, пенсійного та іншого законодавства, запобігає порушенню  прав і законних інтересів працівників. Консультує з правових питань керівників підрозділів, окремих співробітників та студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету.  Бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.

 

Працівники:

Гудз Богдан Данилович – начальник юридичного відділу.

Копанська Мар’яна Андріївна – заступник начальника відділу

 

Тел: 239-44-30

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 Львівський національний університет імені Івана Франка, кім. 108