💙 #360_градусів_у_діяльності_львівського_університету : Факультет іноземних мов

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів була створена у 1998 р. на базі загально-університетської кафедри іноземних мов, заснованої у 1959 р. та очолюваної такими видатними ученими як доц. С. О. Гурський і проф. Кусько К. Я.

🔹Кафедра продовжує традиції, закладені висококваліфікованими фахівцями, науковцями, педагогами попередньої генерації, які своїм прикладом  надихали молодше покоління на творчі та наукові пошуки і здобутки.

🔹Вагомий внесок у формування наукових і навчальних традицій кафедри зробила доктор філологічних наук, професор, академік ВШ України Денисенко С. Н. (13.03.1925 – 03.11.2014), яка працювала на кафедрі з 2003 по 2014 р. Софія Никифорівна – автор понад 450 наукових та публіцистичних праць, у тому числі німецько-українсько-російського словника-довідника з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом на українську та російську мови (2005) і повісті про Голодомор 1933 р. “Тіні незабутих предків”. За досягнення у науково-педагогічній сфері професор була нагороджена медаллю Ярослава Мудрого, нагрудним знаком Софії Русової, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями “За успішну науково-педагогічну діяльність” та “20 років Академії освіти України”; відзначена Американським бібліографічним інститутом у номінаціях “Жінка року 1999”, “Хто є хто — 2000”, “Хто є хто в Україні – 2000”, включена у збірник “Краса і гордість Львівщини”. Когорта її учнів та послідовників активно займаються дослідженням особливостей функціонування фразеологізмів у сучасній англійській і німецькій мовах.

🔹Сьогодні кафедра розвиває два провідні напрями наукової діяльності у галузях методики навчання германських мов та філології. Доктор педагогічних наук, проф. Микитенко Н. О. керує науковою темою «Сучасні лінгводидактичні орієнтири формування іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів», а доктор філологічних наук, проф. Яхонтова Т. В. –  дослідженнями у галузі лінгвістики тексту, дискурсознавства та проблем жанру.

🔹Основний вектор навчально-методичної діяльності кафедри – підготовка фахівців природничих і математичних наук з поглибленим знанням іноземної мови. З 2015-2016 н.р. на кафедрі впроваджується концепція вивчення іноземних мов відповідно до рівня знань студентів. Автор і натхненник концепції – проф. Сулим В. Т. Концепція спрямована на формування у студентів неспеціалізованих факультетів Університету професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції на рівні В2 для освітнього рівня “Бакалавр” та С1 для освітнього рівня “Магістр” відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. За бажанням студенти з високим рівнем знань можуть завершити вивчення іноземних мов написанням та захистом дипломних робіт іноземною мовою, за що отримують відповідний сертифікат при закінченні Університету.

🔹Викладачі кафедри регулярно підвищують свій рівень професійно-методичної кваліфікації, беручи участь у стажуваннях, науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, літніх та зимових інститутах з професійного розвитку викладача, обмінюються досвідом викладання шляхом взаємовідвідування занять.

🔹Доброю традицією кафедри стало щорічне проведення олімпіад з іноземної мови, під час яких студенти І-ІV курсів різних природничих факультетів отримують можливість позмагатися між собою у виконанні завдань з різних видів мовленнєвої діяльності. Джерелом натхнення для організаторів олімпіади є незмінно високий рівень володіння іноземною мовою її учасників, які, попри значне навантаження у навчальному процесі, демонструють своє бажання розвиватися далі, опановувати нові знання з іноземної мови, здобувати новий досвід їх практичного застосування.