Львівський національний університет імені Івана Франка надає публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) та Указу Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 5 травня 2011 року.

Львівський національний університет імені Івана Франка здійснює надання публічної інформації у відповідь на інформаційний запит. Запит на отримання інформації можна оформити за відповідними зразками:

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)
Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)
Форма письмового запиту на інформацію (для об’єднання громадян)
Форма електронного запиту на інформацію

Контактна інформація

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська 1, Львів, 79000

E-mail:
press.lnu@gmail.com

andrii.gukaliuk@lnu.edu.ua

Довідкове бюро Університету:
тел.: (+38 032) 239-41-11

Загальна канцелярія:
факс: (+38 032) 261-60-48,
тел.: (+38 032) 239-43-25

Додатково…

Закон України “Про доступ до публічної інформації”
Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Львівському національному інверситеті імені Івана Франка

Наказ № О-20 від 19.02.2015 р. «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом наінформацію, розпорядником якої є Львівський національний університет імені Івана Франка та Порядку відшкодування цих витрат »