Електронне навчання (e-learning) – це система навчання, побудована з використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій, котрі в сучасних умовах широко використовуються як студентами, так і викладачами. Система електронного навчння дозволяє забезпечувати викладання навчальних курсів, отримувати інформацію та спілкуватися викладачам і студентам між собою незалежно від часу та місця знаходження.

Електронне навчання успішно використовується у найрозвинутіших країнах світу, оскільки воно надає безліч переваг:

  • доступне у будь-якому місці і в будь-який час;
  • дозволяє використовувати найрізноманітніші та найсучасніші засоби та методи навчання  (текст, відео, тести тощо);
  • забезпечує можливість спілкування студентів між собою та з
    викладачами у режимі онлайн за межами навчальної аудиторії;
  • одночасне звернення великої кількості студентів до багатьох джерел навчальної інформації;
  • застосування у навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір;
  • використання спеціалізованих форм контролю якості навчальних досягнень.

Використання e-learning дає змогу викладачам якісно та ефективно організувати навчальний процес.

Використання електронного навчання допускає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу і робить його більш цікавим та доступним.

 За 2017 р. основну роботу Організаційно-методичного центру електронного навчання спрямовано на організацію зручного переходу від системи тестування до роботи у середовищі відкритої онлайн-системи управління навчанням LMS Moodle.
Для переходу до проведення замірів знань на цій платформі розгорнуто ієрархічну структуру навчальних курсів, перенесено з відділу АСУ ВНЗ “СИГМА” базу даних студентів і викладачів та запропоновано простий механізм реєстрації користувачів. Одним із головних моментів переходу є розробка модуля переведення тестових завдань із формату системи тестування до формату Gift, який можна використовувати у платформі LMS Moodle.
Використання цієї розробки працівників центру допомогло без надмірних зусиль перейти до проведення ректорських контрольних замірів знань з великої кількості предметів на базі порталу e-learning.lnu.edu.ua. Також розроблено програмне забезпечення для порівняння
результатів тестування з результатами екзаменаційної сесії та формування відповідних статистичних даних.