#360_градусів_у_діяльності_львівського_університетуБіологічний факультет

Друзі, ви вже знаєте, що студенти Львівського університету мають можливість здобувати практичні навички на Високогірному біологічному стаціонарі. Але це не єдина навчально-наукова база університету.

🔹 У 1958 році в урочищі озера Пісочного, що знаходиться у Волинській області, засновано Шацький стаціонар.

🔹 Навчально-наукова база була створена з метою проведення ґрунтовних досліджень біорізноманіття Шацького поозер’я та рекреаційних можливостей краю, раціонального використання його природних ресурсів та залучення студентів до наукової роботи.

🔹 Для забезпечення функціонування Стаціонару на його території було побудовано їдальню, технічні споруди, спальний і лабораторний корпуси, споруджено гідрометеорологічну станцію. У будівництві та озелененні території декоративними видами рослин активну участь брали геоботанічна експедиція і Ботанічний сад Університету.

🔹 У 1976 р. створено міжфакультетську студентську науково-дослідну групу «Шельф». Одним із висновків, зроблених на основі досліджень групи, була рекомендація про необхідність створення Шацького національного природного парку, яка була втілена у життя Постановою Ради Міністрів УРСР №533 від 28 грудня 1983 року та наказом Мінлісгоспу УРСР №64 від 16 березня 1984 року.

🔹 Силами викладачів та студентів біологічного факультету створено експозицію флори і фауни найбільш поширених біогеоценозів Шацького національного природного парку.