4 квітня 2019 року розпочала роботу підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика», який проходить на базі Львівського національного університету імені Івана Франка.

На конкурс надійшло 63 студентські наукові роботи з 39 закладів вищої освіти України. На підставі обговорення результатів рецензування робіт галузева конкурсна комісія визначила 22 роботи-претенденти на перемогу.

Роботу заключного етапу ІІ туру конкурсу розпочав проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Гарасим. Вітаючи майбутніх фахівців з економічної кібернетики, він наголосив, що Конкурс студентських наукових робіт – це унікальна форма спілкування студентства з науковою спільнотою, можливість реалізувати свої можливості і перевірити знання. Проректор також зазначив, що економічна кібернетика дає необхідні для сучасного ринку праці навики, дозволяє моделювати та прогнозувати соціально-економічні процеси, а економісти-кібернетики володіють інструментарієм пошуку оптимальних управлінських рішень, що дозволяє думати на два-три кроки вперед.

Зі словами вітань до учасників також звернулись декан економічного факультету Ростислав Михайлишин та заступник голови галузевої конкурсної комісії, завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Володимир Вовк.

Ростислав Михайлишин зауважив, що Львівський національний університет імені Івана Франка вже другий рік поспіль має честь проводити Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економічної кібернетики. Також Ростислав Васильович наголосив, що економічна кібернетика займає дуже важливе місце в системі підготовки фахівців-економістів та висловив сподівання, що цьогорічний конкурс сприятиме формуванню молодої інтелектуальної наукової еліти, розвитку кібернетичної науки та економіко-математичних досліджень в Україні. Окрім того, декан економічного факультету підкреслив, що всі роботи, подані на конкурс, засвідчують високий рівень теоретичних знань їхніх авторів, володіння сучасним інструментарієм економічного аналізу та вміння аналізувати складні наукові проблеми і соціально-економічні процеси.

Професор Володимир Вовк привітав молодих науковців-дослідників та їхніх наставників, а також наголосив на особливості фаху, що «вчить виробляти управлінські рішення», важливості стимулювання самовдосконалення та популяризації досягнень науки серед студентської молоді. На завершення своїх слів професор побажав плідної роботи всім учасникам конкурсу.

У галузевій конкурсній комісії працювали 23 професори та доценти із 13 провідних ЗВО України.

На конференції з доповідями виступили 27 студентів з 19 закладів вищої освіти України. Фіналісти конкурсу представили свої наукові дослідження, які охопили різні напрямки економічної кібернетики (макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів, вирішення багатоіндексних транспортних задач лінійного програмування з використанням генетичного алгоритму, моделювання впливу іноземних інвестицій на розвиток національної економіки,  дослідження стійкості фазових траєкторій нелінійних економічних систем, визначення рівня життя населення на основі моделювання стану добробуту методами нечіткої логіки, прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів тощо).

Більше фото