Відбулася наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем»

16 жовтня 2018 року на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем», присвячена 85-річчю від дня народження професора Ярослава Дутчака. Під час наукового зібрання учасники конференції  обговорили найновіші аспекти фізики невпорядкованих систем і проаналізували внесок професора Дутчака та учнів його школи у розвиток фізики металів, структури та властивостей розплавів, фізики тонких плівок тощо.

Ярослав Дутчак (1933-1988 рр.) – випускник та багатолітній працівник Львівського університету, засновник наукової школи з фізики рідких металів, який був ініціатором і брав участь у розвитку експериментальної бази і наукових досліджень на кафедрі рентгенометалофізики. Науковими  інтересами Ярослава Йосиповича були: фізика тонких плівок, фізичне матеріалознавство, рентгенівська спектроскопія; дослідження структури і фізичних властивостей рідких металів, динаміки кристалічної гратки, електрофізичних властивостей; рентгенографія, електронна і растрова мікроскопія.

Під час урочистого відкриття конференції Ректор Львівського університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник наголосив на винятковій ролі фізики у розвитку інших галузей знань.

«Природнича наука, зокрема фізика, є не просто однією із основ нашого Університету, а й лідером серед інших наукових дисциплін. Зараз ми бачимо, що досягнення в у сфері фізичних досліджень вчені в усьому світі активно імплементують в інші галузі знань, адже саме фізика зберігає цілісність і ціннісність науки. Тому переконаний, що, попри усі труднощі, доробок теоретичної фізики ми повинні активно помножувати і поширювати серед вчених і суспільства загалом», – наголосив Ректор Університету.

Проректор з на наукової роботи, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський відзначив актуальність тематики конференції, а також згадав про дослідження професора Ярослава Дутчака, які мали велике значення для розвитку фізичної науки в Україні. «Дослідження, які започаткував Ярослав Дутчак, уже десятиліттями не втрачають своєї актуальності, є тим міцним фундаментом, на якому удосконалюються і створюються нові напрямки фізичної науки», – наголосив Роман Євгенович.

Спогадами про Ярослава Дутчака поділився декан фізичного факультету, учень Ярослава Йосиповича професор Петро Якібчук. А завідувач кафедри фізики металів Степан Мудрий представив доповідь, присвячену внеску професора Ярослава Дутчака у створення школи з фізики невпорядкованих систем.

Під час роботи конференції науковці дискутували про структуру та властивості металевих сплавів; теорію рідин і аморфних сплавів;  міжчастинкові кореляції у квантових системах; структуру невпорядкованих систем; фізичні властивості розплавів і аморфних сплавів; моделювання і симуляцію структури та фізичних властивостей; наноматеріали і нанокомпозити; високоенергетичну спектроскопія сполук та інші важливі аспекти сучасної науки.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото