Курляк Василь Юрійович

Курляк Василь Юрійович

— кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тел.: (+38 032) 239-47-13

Компетенція:

Здійснює безпосереднє керівництво такими видами діяльності Університету:

 • організація контролю за виконанням рішень органів державної влади з питань вищої освіти, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради Університету, наказів ректора і рішень ректорату;
 • експлуатація і ремонт навчального, наукового і житлового фонду Університету;
 • забезпечення навчальних, наукових корпусів і гуртожитків необхідним інвентарем;
 • організація контролю за виконанням Правил внутрішнього розпорядку в навчальних, науково-дослідних підрозділах і гуртожитках;
 • організація зберігання і охорони майна в навчальних, науково-дослідних підрозділах, гуртожитках, господарських приміщеннях;
 • організація контролю за обсягами, якістю, вартістю та термінами виконання ремонтно-будівельних робіт;
 • забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальних, науково-дослідних підрозділах і гуртожитках;
 • організація матеріального забезпечення навчального процесу і наукових досліджень;
 • контроль за станом протипожежної безпеки;
 • контроль за станом техніки безпеки у господарській діяльності, навчальних корпусах, науково-дослідних підрозділах і студентських гуртожитках;
 • організація своєчасних відповідей на питання і листи організацій і громадян з вищеперерахованих напрямків.

 

Наукова біографія

1983 р. – завершив фізичний факультет Львівського університету.

1989 р. – завершив аспірантуру Львівського університету.

1983-1986 рр. – інженер, 1989-1991 рр. – молодший науковий співробітник, 1991-2011 рр. – асистент, з 2001 р. – доцент кафедри експериментальної фізики Львівського університету.

 

Наукові інтереси

Синтез та дослідження оптико-електронних параметрів (показники заломлення, двозаломлення, спектри поглинання і пропускання) сегнетоелектроніки кристалів в УФ ділянці спектра, вивчення поведінки фазових переходів під впливом одновісних механічних тисків, дослідження інверсії знаку двозаломлення. Є автором близько 70 наукових праць.