Гладишевський Роман Євгенович

Гладишевський Роман Євгенович

— академік НАН України, доктор хімічних наук, професор

Тел.: (+38 032) 255-41-00

Компетенція:

Здійснює безпосереднє керівництво такими напрямами діяльності Університету:

 • організація контролю за виконанням рішень органів державної влади з питань вищої освіти, наказів Міністерства освіти і науки, рішень Вченої ради Університету наказів ректора, рішень ректорату;
 • організація бюджетних, госпдоговірних, конкурсних і контрактних (гранти) наукових досліджень (планування, координація, контроль, звітність) науково-дослідних інститутів (центрів), факультетів, коледжів, загальноуніверситетських кафедр, окремих наукових підрозділів Університету;
 • організація заходів для дотримання критеріїв дослідницького Університету;
 • організація співпраці з НАН України, галузевими академіями, іншими університетами через створення міжвідомчих навчально-наукових підрозділів;
 • планування і виконання спільних наукових досліджень вчених Університету з ВНЗ і науковими установами зарубіжних країн;
 • організація вивчення наукових досягнень світової науки і впровадження їх у науково-дослідну роботу Університету;
 • організація складання кандидатського мінімуму і кандидатських екзаменів;
 • планування творчих відпусток викладачам і науковим співробітникам;
 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • організація наукової роботи на профільних наукових стаціонарах Університету;
 • організація студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт;
 • організація участі університету у науково-технічних виставках;
 • організація впровадження наукових розробок у виробництво;
 • організація обрання і переобрання на посади наукових співробітників та їх переатестація;
 • організація матеріального забезпечення навчального процесу і наукових досліджень;
 • розподіл і використання обладнання та матеріалів для наукової роботи;
 • організація роботи спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;
 • організація конкурсів і виставок наукових праць та видань;
 • організація заходів з охорони праці та контролю за станом техніки безпеки при виконанні наукових досліджень;
 • підготовка своєчасних відповідей на питання і листи організацій та звернення громадян з вищезазначених напрямів;
 • організація проведення наукових конференцій в Університеті;
 • робота Науково-технічної ради Університету.
 • робота факультетських студентських бібліотек і контроль за комплектуванням їх навчальною і навчально-методичною літературою.

Наукова біографія

1980 р. завершив хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1980-1981 рр. – інженер НДІ матеріалів (м. Львів), у 1982-1988 рр. – аспірант, інженер, старший науковий співробітник Львівського політехнічного інституту.

1987 р. захистив кандидатську дисертацію у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова.

1988-1990 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізики напівпровідників Львівського університету.

1990-1997 рр. – науковий співробітник Женевського університету (Швейцарія), професор Університету Савуа (Франція).

1997 р. вступив у докторантуру кафедри неорганічної хімії Львівського університету. У 2001 р. захистив докторську дисертацію у Львові.

2000-2005 рр. – присвоєно вчене звання доцента, професора.

2006 р. – завідувач кафедри неорганічної хімії Львівського університету та керівник наукової школи “Кристалохімія”.

2012 р. обраний членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю “Кристалохімія”.

Член бюро Наукової ради з проблеми “Неорганічна хімія” НАН України (з 2003 р.), голова Комітету кристалографів України (з 2004 р.), член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з хімічних наук (з 2006 р.), член Вченої ради Львівського університету, член спеціалізованої вченої ради з хімічних наук у Львівському університеті; головний редактор міжнародного журналу “Chemistry of Metals and Alloys – Хімія металів і сплавів” (з 2008 р.); голова організаційного комітету Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук (з 2002 р.), Школи молодих науковців “Дифракційні методи визначення будови речовини”, обласного конкурсу школярів “Кристали”; член IUCr, член НТШ.

У 1981 р. нагороджений Медаллю АН УРСР за найкращу студентську роботу, у 2008 р. став Лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки, отримав відзнаки ICDD (США, 2008-2012).

Наукові інтереси

Вивчення діаграм стану систем, кристалічної структури та фізичних властивостей з метою встановлення взаємозв’язку між складом, структурою та властивостями неорганічних сполук, зокрема інтерметалідів і високотемпературних надпровідників. Співавтор 16 монографій (у т.ч. серії монографій видавництва Landolt-Börnstein), 3 оглядових статей, 7 патентів і 532 наукових статей і тез доповідей. Керівник 8 дисертацій, захищених у Львівському університеті, та співкерівник 5 дисертацій, захищених закордоном.

Викладає лекційні курси “Неорганічна хімія”, “Кристалохімія”, “Методи визначення кристалічної будови речовини”, “Прикладна кристалохімія”, “Фізичні властивості неорганічних матеріалів” у Львівському університеті; викладав лекційний курс “Кристалографія” в Університеті Савуа. Підготував 19 навчально-методичних розробок, у т.ч. посібники з кристалохімії англійською та французькою мовами. У 2010 р. обраний академіком АНВО України.