Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом  спільно з Центром моніторингу розробили анкети для опитування Випускників та Роботодавців ЛНУ ім. І.Франка.

Основна мета опитування – це моніторинг працевлаштування випускників, визначення основних тенденцій розвитку ринку праці сьогодні, вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозовані потреби у фахівцях. Якими компетенціями і навичками має володіти молодий фахівець, а також можливості ефективної співпраці і комунікації компаній-роботодавців та Університету.

Звертаємось до Вас із проханням поширити серед Ваших випускників та партнерів-роботодавців дані анкети.

Перехід до анкети ВИПУСКНИКІВ за посиланням:

Перехід до анкети РОБОТОДАВЦІВ за посиланням:

Результати опитування будуть професійно опрацьовані та офіційно опубліковані.

Із зведеним звітом щодо проведеного опитування у 2020 році Ви можете ознайомитись за посиланням.
Детальний звіт щодо результатів по кожному факультету був надісланий деканам факультетів.