Колектив геологічного факультету підтримав кандидатуру Сергія Ціхоня на посаду декана факультету

7 червня 2024 року відбулася Конференція трудового колективу геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. На порядок денний Конференції було винесено питання щодо погодження кандидатури доцента Сергія Ціхоня на посаду декана геологічного факультету. У засіданні взяли участь делегати Конференції, а також Ректор Університету, академік НАН України, професор Володимир Мельник, перший проректор Андрій Гукалюк, проректор з наукової роботи, академік НАН України, професор Роман Гладишевський та проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський.

Згідно з процедурою, делегати Конференції заслухали й обговорили програму розвитку факультету, яку представив Сергій Іванович. Надалі усі охочі поставили йому запитання і виступили в обговоренні представленої програми. Після цього Конференція погодила кандидатуру доцента Сергія Ціхоня на посаду декана геологічного факультету.

Геологічний факультет Львівського університету, заснований у 1945 році, – фундаментальна наукова та освітня львівська геологічна школа, яка відома далеко за межами Університету та України. Сьогодні геологічний факультет готує фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями «103 Науки про Землю (освітня програма «Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю»)» та «101 Екологія (освітня програма «Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля»)». На освітньому рівні «магістр» – за спеціальностями «103 Науки про Землю (4 освітні програми: «Геологія», «Геологія нафти і газу», «Геохімія та мінералогія», «Інженерна геологія та гідрогеологія»)» та «101 Екологія (освітня програма «Екологічний менеджмент і геотуризм»)».

Підготовка фахівців і науково-дослідницька робота факультету зосереджена на 4 кафедрах – мінералогії, петрографії і геохімії; загальної та історичної геології і палеонтології; геології корисних копалин і геофізики; екологічної та інженерної геології і гідрогеології. Навчальний процес забезпечує дуже кваліфікований склад викладачів, які є випускниками факультету різних років.

Геологічний факультет славиться і своїми польовими практиками (навчальними і виробничими), які проводяться на базі польової лабораторії еколого-геологічних досліджень у с. Верхнє Синьовидне, Яворівському і Червоноградському гірничорудних районах, на Закарпатті, в Центральних регіонах України на базі регіональних геологорозвідувальних експедицій та природоохоронних організацій. Така інфраструктура дає змогу готувати високоосвічених фахівців.

Додамо, що відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Університету та згідно із Положенням про призначення декана факультету у Львівському національному університеті імені Івана Франка Ректор звертається до Конференції трудового колективу факультету з поданням про надання згоди на призначення відповідної кандидатури.

Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету перевіряє відповідність кандидатури на посаду декана факультету кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України «Про вищу освіту» (зі змінами) та Статутом Університету, документи, які підтверджують рівень володіння державною мовою, наявність програми розвитку факультету.

У разі надання згоди Конференції трудового колективу факультету щодо призначення на посаду декана факультету, претендент упродовж п’яти робочих днів подає заяву та інші документи, передбачені законодавством. Ректор Університету упродовж 10 робочих днів укладає контракт та видає наказ про призначення на посаду декана факультету.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото