Конференція трудового колективу затвердила щорічний звіт Ректора

20 грудня 2022 року відбулася Конференція трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Захід провели у дистанційному форматі за допомогою центру для командної роботи Microsoft Teams. Для участі у роботі Конференції зареєструвалися 239 делегатів.

Відкрив Конференцію трудового колективу голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Юліан Бек. Голова профкому ознайомив колег із нормами представництва Конференції, які попередньо затверджені Вченою радою (протокол № 27/3 від 30 березня 2022 року), зазначивши, що повноваження делегатів є чинними, відтак робочі органи працюють у тому ж складі.

Упродовж засідання мандатна комісія перевірила повноваження делегатів Конференції та визнала їх дійсними. Відповідні протоколи делегатам представив голова мандатної комісії, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Володимир Бабіжецький. Головував на Конференції трудового колективу декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій Юрій Фургала.

Надалі, відповідно до затвердженого порядку денного, делегати Конференції заслухали звіт Ректора Університету, члена-кореспондента НАН України, професора Володимира Мельника за період роботи з грудня 2021 року до грудня 2022 року.

«Ми живемо в умовах воєнного стану, який накладає суттєвий відбиток на організацію і зміст роботи Університету. Інший бік нашої діяльності пов’язаний із тим, що ми постійно живемо в очікуванні тривоги, відтак звітуватиму лаконічно, традиційно супроводжуючи виступ презентацією», – зазначив на початку свого виступу Володимир Петрович. Надалі Ректор проаналізував ключові досягнення спільноти Університету відповідно до основних напрямів діяльності, а також окреслив завдання, які стоять перед Університетом на наступний рік.

У звіті Ректора йшлося, зокрема, про особливості цьогорічної вступної кампанії. Володимир Петрович акцентував на тому, що у 2022 році прийом вступників здійснювався відповідно до Порядку прийому у зв’язку з війною в Україні, терміни вступної кампанії змістилися у зв’язку із повномасштабним російським вторгненням. Серед новацій Ректор виокремив запровадження Національного мультипредметного тесту з фіксованими предметами та обов’язковість мотиваційного листа для усіх вступників. Володимир Мельник наголосив, що незважаючи на війну, Львівський національний університет імені Івана Франка традиційно увійшов у трійку лідерів рейтингу найпопулярніших ЗВО серед абітурієнтів. Водночас Львівський університет очолив рейтинг ТОП-5 ЗВО за кількістю заяв, допущених до конкурсу (бакалавр – 1-ий курс).

Надалі Ректор розповів про основні досягнення Університету в освітній діяльності. Відповідно до звіту, цьогоріч в Університеті навчається 24 333 здобувачі освіти: 18 300 осіб – на бакалавраті, 4 806 – у магістратурі, 853 – в аспірантурі, 8 – у докторантурі. Окрім того, понад 350 осіб студентів здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра. У порівнянні із минулими роками кількість здобувачів освіти збільшується, адже у 2021 році в Університеті здобували освіту 23 249 осіб, у 2020 році – 22 156 осіб. За словами Ректора, загальна кількість освітніх програм в Університеті – 249, з них 25 вдалося акредитувати упродовж 2022 року.

Серед основних досягнень в освітній діяльності Володимир Петрович виокремив те, що проведено два повних чотиримодульних курси «Вдосконалення викладацької майстерності»,  у яких взяли участь понад 800 викладачів; започатковано програму підвищення кваліфікації для гарантів освітніх програм і членів груп забезпечення освітніх програм «Успішна акредитація: основні аспекти». Одним із ключових досягнень є й те, що незважаючи на війни, у першому семестрі 2022-2023 навчального року все ж вдалося організувати освітній процес у змішаному форматі, що позитивно відобразилося на якості освіти.

У виступі Ректора йшлося також про основні досягнення в науковій діяльності. Зокрема, Володимир Петрович розповів про результати наукових досліджень 2022 року та перспективи їхнього впровадження. Так, серед найважливіших наукових досягнень варто виокремити наукові розробки вчених Університету – датчик магнітного поля при кімнатній температурі, пристрої для вимірювання одновісного механічного тиску та оптичного вимірювання температури. Крім того, в Університеті синтезовано нові легкі високоентропійні сплави та композити на їхній основі, запропоновано спосіб очищення стічних вод від азобарвників, розроблено технологію та вузол реагентного очищення фільтратів полігонів твердих побутових відходів, обладнано мобільну еколабораторію, створено нові екологічно безпечні евтектичні припої різного функціонального призначення, розроблено систему для класифікації фейкових новин та повідомлень, синтезовано нові надтверді керамічні композити з боридами та силіцидами металів тощо.

Особливу увагу Ректор приділив функціонуванню Наукового парку Університету «Інновації та підприємництво». Зокрема, у звіті йшлося про те, що започатковано ініціативи розвитку інноваційної освіти для бізнесу, розроблено сертифіковані курси і програми, започатковано співпрацю з ІТ-сектором та ініціативи підтримки стартапів. Крім того, на базі Парку розпочав роботу Центр сертифікації знань з англійської мови,.

Одним із ключових досягнень є й те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 року № 1243 Колекція фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею отримала статус об’єкта національного надбання України. Відтак, зараз в Університеті функціонує 7 об’єктів, яким надано статус національного  надбання – це найвищий показник серед ЗВО та наукових установ України.

У звіті йшлося також про відкриття нових лабораторій, відзнаки молодих вчених Університету, розвиток інфраструктури, підвищення кваліфікації науковців Університету та їхню публікаційну активність. Окрім того, Ректор розповів і про підготовку наукових кадрів, функціонування аспірантури в Університеті та позиції ЛНУ ім. Івана Франка у різноманітних рейтингах.

Надалі Володимир Петрович зосередив увагу колег на основних досягненнях  у сфері міжнародної співпраці. Ішлося, зокрема, про набуття статусу асоційованого (стратегічного) партнера Альянсу європейських університетів EC2U та започаткування нової співпраці з провідними університетами Європи: Бірмінгемським університетом (Велика Британія); Шеффілдським університетом (Велика Британія) Фрайбурзьким університетом (Німеччина), Університетом Люцерни (Швейцарія) та ін.

Упродовж 2022 року Університет уклав угоди про Програми подвійного диплому з Познанським університетом імені Адама Міцкевича (факультет журналістики) та Тренчинським університетом імені Олександра Дубчека (філософський факультет).

Окрім того, упродовж звітного періоду вдалося інтенсифікувати співпрацю з Віденським університетом (Австрія), Карловим університетом (Чехія), Хемніцьким університетом (Німеччина) та ін.; провести активну роботу з закриття «Центрів русского міра» та аналогічних інституцій в європейських університетах; започаткувати Сертифікаційну програму «Англомовна академічна комунікація» для викладачів усіх факультетів Університету; інформацію на сайтах англійською мовою структуровати відповідно до потреб іноземних партнерів. Ба більше, цьогоріч зареєстровано Фундацію Львівського університету в Сполучених Штатах Америки.

У звіті Ректора йшлося також про основні досягнення у сфері інформаційних технологій. Так, упродовж звітного періоду реалізовано єдине вікно входу інформаційних сервісів Університету, підключено альтернативні резервні канали інтернету Starlink, здійснено під’єднання чотирьох корпусів Університету банківської справи, запроваджено  IP-телефонію у нових корпусах, розгорнуто конференц-кімнату для захисту дисертаційних робіт для присудження ступеня доктора філософії, підготовано до відкриття лабораторії Технологій штучного інтелекту, Сенсорної та діагностичної електроніки,  Цифрової дипломатії, Інтернету речей.

Володимир Петрович також розповів про досягнення, пов’язані з інформаційною системою «Деканат»: формування електронного розкладу в системі «Деканат» по 7 факультетах, електронне замовлення документів (довідки, документи про освіту), новий порядок  призначення академічних та соціальних стипендій. Ректор також наголосив на інноваціях інформаційної системи кадрово-фінансового обліку КБС – впровадження кадрового обліку та здійснення тестового розрахунку заробітної плати.

У своєму виступі Володимир Петрович згадав і низку профорієнтаційних заходів, які проводить Університет для старшокласників українських шкіл. Серед ключових проєктів Ректор виокремив ініціативу «Університет для учнів», в рамках якої упродовж 2022 року опубліковано 45 відеороликів, та «Інтенсив з цифрової безпеки для школярів», до якого долучилися понад  800 старшокласників. Окрім того, важливими іміджевими проєктами Університету є різноманітні літні та зимові школи, найпопулярніші серед яких – DES (Data Engineering and Security) та AITss (Аrtificial intelligence technology: summer school).

Надалі Ректор зосередився на ключових досягненнях у гуманітарній та соціальній сферах. Ішлося передусім про національно-патріотичне виховання й культурні та спортивні досягнення. Так, відповідно до звіту, у 2022 році Університет гідно вшановував пам’ять Героїв та відомих постатей, які творили історію Львівського університету та України. Відбулася презентація поетичної збірки «Мої думки» випускника факультету журналістики, Героя України Тараса Матвіїва, на полонині Закукул встановили стелу на вшанування пам’яті доцента кафедри туризму Львівського університету Героя Михайла Гамкала, відбувся вечір пам’яті старшого викладача факультету культури та мистецтв, Героя України  Володимира Труша. Окрім того, цьогоріч відбулися урочисті відкриття вулиць Івана Вакарчука та Євгена Гладишевського.

Щодо соціальної роботи, то упродовж звітного періоду в Університеті відновили вакцинальну кампанію, в рамках якої здійснюють вакцинацію викладачів і працівників ЛНУ ім. Івана Франка; відбулося літнє оздоровлення для працівників та студентів Університету у Спортивно-оздоровчому таборі «Карпати» (близько 100 осіб); для працівників і студентів Університету провели тренінги із надання першої домедичної допомоги, проведено вебінар «Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану»; організовано безкоштовну перевірку гостроти зору «Мобільною оптикою», в рамках якої обстеження пройшли понад 300 осіб.

Ректор зосередив увагу делегатів Конференції також на волонтерських ініціативах Університету, соціально-культурницьких проєктах та діяльності Психологічної служби. Серед пріоритетних завдань, за словами Володимира Петровича, залишається підтримка родин мобілізованих працівників Університету. Упродовж звітного періоду, зокрема, відбулися зустріч-консультація для військових та членів їхніх сімей щодо пільг при вступі у заклади вищої освіти та одноденний табір для дітей мобілізованих і демобілізованих працівників Університету. Окрім того, на базі Львівського національного університету імені Івана Франка тривав проєкт «Business Camp», який реалізували для дітей працівників–військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни та загиблих Захисників і Захисниць України.

Ректор також додав, що цьогоріч відбулося підписання Угоди про взаємодію та співпрацю між Львівським університетом та Міністерством у справах ветеранів України. У рамках співпраці заплановано реалізацію спільного проєкту – створення Центру ветеранського розвитку на базі Львівського університету.

Володимир Петрович наголосив також на тому, що Університет всіляко долучається до підтримки Збройних сил України та українських військових. Так, працівники Університету перерахували зі своєї заробітної плати дводенний заробіток на потреби Української Армії, загальна сума якого склала майже 3 мільйони гривень. Окрім того, у грудні 2022 року усі охочі працівники Університету долучилися до акції щодо перерахунку одноденного заробітку для підтримки проєкту «Протези для Незламних».

На завершення Ректор окреслив основні досягнення в адміністративно-господарській діяльності Університету. Володимир Петрович, зокрема, зазначив, що упродовж звітного періоду завершено реставрацію головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка на вул. Університетській,1.

Окрім того, завершено перший етап будівництва студентського гуртожитку на вул. Пасічній,62 – зведено будівлю, влаштовано дах та встановлено вікна і двері, а також підведено зовнішні мережі.

У виступі Ректора йшлося також про облаштування укриттів, завдяки яким вдалося організувати освітній процес в Університеті у змішаному форматі.

В обговоренні звіту Ректора виступили декан факультету управління фінансами та бізнесу Андрій Стасишин та декан хімічного факультету Григорій Дмитрів. Підтримку щодо представленого звіту висловили також декан історичного факультету Руслан Сіромський, декан факультету іноземних мов Любомир Бораковський та декан факультету педагогічної освіти Дмитро Герцюк. Декани позитивно оцінили ключові досягнення Університету упродовж звітного періоду і запропонували затвердити звіт Ректора за період роботи з грудня 2021 року до грудня 2022 року та схвалити діяльність професора Володимира Мельника на посаді Ректора.

Звіт Ректора також підтримали очільники профспілкових організацій Університету – Юліан Бек та Микола Спересенко, які наголосили на тому, що усі соціальні та громадські ініціативи, які ініціюють на факультетах та у підрозділах Університету, отримують підтримку адміністрації Університету.

Конференція трудового колективу затвердила звіт Ректора Університету, професора Володимира Мельника за період роботи з грудня 2021 року до грудня 2022 року та схвалила діяльність професора Володимира Мельника на посаді Ректора Університету. Згідно з процедурою, Конференція також затвердила протоколи лічильної комісії, які представив її голова, професор кафедри експериментальної фізики Руслан Брезвін.

Підсумовуючи роботу Конференції, Ректор подякував колегам за підтримку звіту, а також за всебічну щоденну спільну роботу колективу Університету.

«Сьогодні перед Університетом залишається багато невирішених проблем у всіх сферах і в 2023 році усі ми повинні працювати для того, аби реалізувати пріоритетні завдання, – наголосив Володимир Петрович. – Університет живе тоді, коли кожен член колективу може поставити завдання, ми його спільно обговорюємо, а згодом реалізовуємо. Очевидно, що я підтримую усі ініціативи, які відповідають духу Університету та настроям колективу. Ми маємо розуміти, що частина активних людей ніколи не зроблять Університет найкращим – кожен має знати, що на своєму місці він найважливіший. Кожен із Вас є вагомою особистістю в житті Університету і я щиро захоплююся тим, які Ви є – кожен у своїй сфері».

На завершення до делегатів Конференції звернувся перший проректор Університету Андрій Гукалюк, який ознайомив колег з інформацією щодо тривалості канікулярного періоду у Львівському університету. Андрій Федорович зазначив, що навчання у другому семестрі в Університеті розпочнеться 14 лютого 2023 року.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото