Львівський університет відзвітував про актуальні наукові досягнення

Проректор з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка Роман Гладишевський 1 квітня 2021 року представив Міністерству освіти і науки України звіт про наукову діяльність Львівського університету за 2020 рік. Зважаючи на карантинні обмеження, презентація досягнень Університету відбулася в онлайн-форматі.

Зокрема, представляючи звіт, Роман Гладишевський зазначив, що над виконанням наукових робіт в 2020 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка працювали 1886 штатних науково-педагогічних працівників та 205 штатних наукових працівників. За звітний період в Університеті науково-педагогічні та наукові працівники, а також докторанти та аспіранти захистили 19 докторських і 65 кандидатських дисертацій. Своїми науковими успіхами можуть пишатися і студенти Львівського університету: у 2020 році 37 молодих дослідників стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Вже традиційно якісна дослідницька робота вчених Університету отримала багатоаспектне представлення у наукових виданнях України та світу. Так, у 2020 році за авторством працівників Університету вийшли друком 138 монографій, 455 статей у виданнях, що індексуються наукометричною базою даних Web of Science, 580 – Scopus, та ще 1019 статей у фахових виданнях України. Найефективніші розробки науковців захищено 22-ма патентами України, з них 3 – патентами на винаходи. Також у 2020 році з дотриманням усіх карантинних обмежень було проведено 78 наукових конференцій.

Обсяг фінансування НДР у 2020 році становив 42,8 млн грн. З них – 25,5 млн грн – це кошти держбюджету, а 17,3 млн грн – зі спецфонду. Загалом за звітний період придбано обладнання на суму 9096,5 тис. грн.

Переходячи до наступної частини свого звіту, Роман Гладишевський зазначив, що наукова діяльність у Львівському університеті ведеться за 5-ма напрямами: «Математичні науки та природничі науки», «Технічні науки», «Біологія та охорона здоров’я», «Суспільні науки», «Гуманітарні науки та мистецтво», і деталізував конкретні напрацювання та дослідження у цих сферах.

Так, відповідно до звіту, за напрямом «Математичні науки та природничі науки», нещодавно атестованим МОН України у кваліфікаційній категорії «А», працюють 234 науково-педагогічні працівники та 88 штатних наукових працівників, з яких 34,5 % становлять молоді вчені. Гордістю цієї сфери наукової діяльності у Львівському університеті є Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук», оснащений скануючим електронним мікроскопом Tescan VEGA3, енергодисперсійним мікроаналізатором Oxford Instruments Aztec, рентгенфлуоресцентним аналізатором ElvaX Pro та іншим найсучаснішим обладнанням.

Варто додати, що впродовж останніх років чітко простежується позитивна динаміка у кількості наукових публікацій на тематику математичних і природничих наук: так, у 2020 році вийшли друком 325 статей у виданнях, що входять до бази даних Scopus, та 268 – до бази даних Web of Science.

До виконання робіт за напрямом «Технічні науки» залучено 133 науково-педагогічні працівники та 6 штатних наукових працівників. За цим напрямом також зросла кількість публікацій: у 2020 році вийшли друком 107 статей у виданнях, що входять до БД Scopus, 63 – до БД Web of Science. Безумовним досягненням у цій сфері є активне функціонування найсучасніших лабораторій – Лабораторії робототехніки, Лабораторії комп’ютерного зору та штучного інтелекту, Лабораторія програмної інженерії та інших.

За напрямом «Біологія та охорона здоров’я» у Львівському університеті працює 81 науково-педагогічний працівник та 16 штатних наукових працівників. Як і в інших напрямах діяльності, кількість опублікованих наукових статей, які стосуються біології та охорони здоров’я, у 2020 році також зросла: надруковано 54 статей у виданнях, що входять до БД Scopus, 53 – до БД Web of Science. Вчені активно залучають позабюджетне фінансування для проведення досліджень, так надходження до спецфонду у 2020 році сягнули 6934,0 тис. грн, тоді як держбюджетне фінансування становило 3837,9 тис. грн.

Описуючи діяльність у рамках цього напряму, Роман Євгенович розповів про поповнення колекцій, реставрацію експонатів та актуальні дослідження на базі об’єктів національного надбання України, якими опікується Львівський університет: колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків, колекції тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду, Гербарію, наукових фондів та музейної експозиції Зоологічного музею.

Додамо, що Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики оснащений інвертованим мікроскопом Olympus IX73, спектрофотометром DeNovix DS-11+, системою для проведення ПЛР BIO-RAD CFX96.

За напрямом «Суспільні науки» в ЛНУ ім. Івана Франка працюють 537 науково-педагогічних працівників. Динаміка росту кількості публікацій у цій сфері також позитивна: у 2020 році вийшли друком 53 статті у виданнях, що входять до БД Scopus, 39 – до БД Web of Science.

За державним замовленням успішно здійснюється розроблення технологій психотерапії, реабілітації та професійної орієнтації учасників операції Об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб. А за підтримки Центру досконалості імені Жана Моне функціонує Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій.

За напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво» працює 631 науково-педагогічний працівник та 4 штатні наукові працівники. Триває активна робота над реалізацією проєкту НФД України «Просторові межі українського світу: комплекс уявлень та їхня реалізація в ранньомодерній Україні (XVI‒XVIII ст.)», білатерального українсько-ізраїльський проєкту «Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими звуковими ландшафтами», Науково-освітнього інтернет-порталу «Іван Франко».

За напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво» у 2020 році вийшла друком 41 стаття у виданнях, що входять до БД Scopus, 32 – до БД Web of Science.

Окреслюючи кожен з п’яти напрямів наукових досліджень Роман Євгенович, наголошував, що впродовж року відбувалося систематичне оновлення матеріально-технічної бази, придбання нових приладів для проведення найсучасніших досліджень.

Серед усіх минулорічних результатів наукової діяльності Львівського університету слід відзначити низку завершених досліджень. Зокрема, за напрацюваннями завідувача кафедри фізіології людини та тварин Володимира Манька на тему «Адаптаційний потенціал мітохондрій секреторних клітин підшлункової залози і печінки у нормі та за розвитку патології» розроблено план клінічного дослідження ефектів пірувату та аланіну у лікуванні гострого панкреатиту. А його колега, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики Андрій Бабський дослідив механізми подолання резистентності та підвищення ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями.

Актуальним є й дослідження Романа Гладишевського «Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення». У результаті виконання проєкту рекомендовано нові фази як основу конструкційних матеріалів подвійного призначення, термоелектричних і термометричних матеріалів, магнітних рефрижераторів, абсорбційних матеріалів для накопичення і зберігання водню, каталізаторів.

Зусиллями завідувача кафедри фізики твердого тіла Володимира Капустяника розроблено матеріал з магнітодіелектричними властивостями при кімнатній температурі, який може використовуватись для створення сенсорів магнітного поля. Його перевага над існуючими аналогами полягає в тому, що матеріал відрізняється простотою синтезу та, на відміну від прототипу, чутливістю на магнітне поле при кімнатній температурі.

Не менш вагомими є наукові напрацювання інших вчених Університету. Детальніше із ключовими науковими дослідженням і звітом загалом можна ознайомитися за посиланням.

Завершуючи свій звіт, Роман Гладишевський наголосив на високому потенціалі інноваційної структури ЛНУ ім. Івана Франка. «Подальші кроки розвитку Університету охоплюють створення та функціонування інноваційних лабораторій альтернативних джерел енергії; геоінформаційних технологій та ландшафтного планування; високоефективних обчислень та інженерії програмного забезпечення; кібербезпеки; робототехніки; сенсорної та діагностичної електроніки; технологій штучного інтелекту; хмарних та квантових обчислень; біоінформатики та імітаційного моделювання; екологічної безпеки; збереження генетичних ресурсів; криміналістичної експертизи; цифрових медіа. Окрім цього, введення в дію Наукового парку Львівського університету та численних студентських стартапів», – зазначив Роман Євгенович і представив замовників наукових досліджень та партнерів Університету, а також назвав імена грантодавців. Загалом Львівський університет має 187 чинних угод із міжнародними партнерами із 46 країн світу.

Представники Міністерства освіти і науки України високо оцінили презентований звіт, особливо відзначивши надзвичайно високі результати роботи молодих вчених Львівського університету, зокрема те, що представники ЛНУ ім. Івана Франка щорічно виборюють на конкурсній основі фінансування для проведення НДР.

Роман Гладишевський зауважив, що талановита і цілеспрямована молодь є справжньою гордістю Львівського університету і додав, що високих результатів у науковій роботі вдається досягати передовсім завдяки міждисциплінарному підходу до наукових розвідок. Також Роман Євгенович відзначив вагому роль Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівського університету в інтенсифікації досліджень молодих вчених.

Більше фото