До уваги здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників !!!

Центр забезпечення якості освіти спільно з Центром моніторингу проводять щосеместровий моніторинг якості навчальних дисциплін, який триватиме до 26 травня 2023 року включно.

Метою моніторингу якості освіти у Львівському національному університеті ім. Івана Франка є забезпечення зворотнього зв’язку від здобувачів освіти, відстеження та аналіз динаміки надання освітніх послуг та формування пропозицій стосовно вдосконалення освітнього процесу.

Взяти участь в опитуванні мають можливість усі студенти Університету. Опитування анонімне та проходить через особисті кабінети студентів у системі «Деканат» (вкладка «Опитування»), де здобувачі мають можливість оцінити дисципліни, які викладались протягом семестру.
Звіти за результатами опитувань в узагальненому вигляді надаються декану факультету, заступнику декана з навчально-методичної роботи та гаранту освітньої програми для їх інформування та, відповідно, прийняття ними (за потреби) необхідних рішень щодо покращення освітнього процесу та змісту навчальної програми.

Усі пропозиції та коментарі, які залишили студенти при проходженні опитування, будуть передані відповідним особам без коригування з боку Центру моніторингу для збереження їх автентичного змісту.

Залишайте конструктивні відгуки та створюйте якісну освіти разом!