Студентам: Презентація нової платформи для обрання  вибіркових дисциплін.

Дорогі студенти, повідомляємо, що 12 березня 2018 р. о 13.00 год. в
Актовій залі Університету відбудеться презентація нової платформи для
обрання студентами Вибіркових дисциплін.
У браузері потрібно набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua , після цього
студент повинен зайти в Особистий кабінет студента, внести Прізвище та №
залікової книжки. Після ознайомлення потрібно обрати:
• студентам 1 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого
переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2018/2019
навчального року;
• студентами 2 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого
переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2018/2019
навчального року.
Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає
16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на
самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання
обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 6 годин лекційних занять, 4
годин практичних і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового
контролю – залік у кожному семестрі.
Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:
І хвиля реєстрації починається з 12 березня 2018 року та завершується
21 березня 2018 року;
ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує (за потреби) з 23
березня 2018 р. до 27 березня 2018 року.
Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для
перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору
дисципліни.
Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи
складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що
зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у
другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі
сформованих після першої хвилі.
Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та
залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява
зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну
його навчання.
З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента
обов’язковою.