Дата створення ради

23.06.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.063 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чорнія Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.063 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 31/6 від 23.06.2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 2257 від 27.06.2022 року у такому складі:

Голова ради: Болеста Іван Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Іван Франка

Опоненти

Офіційний опонент:Грабар Олександр Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики напівпровідників ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Завантажити відгук

Офіційний опонент:Андрущак Анатолій Степанович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Карбовник Іван Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Іван Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Свелеба Сергій Андрійович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій Львівського національного університету імені Іван Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Чорній Юрій Володимирович

Тема

Вплив модифікації метал-галогенних комплексів та катіонного заміщення на природу фазових переходів в органічно-неорганічних фероїках

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 30 серпня 2022 року, початок о 14 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, аудиторія  № 203.

Місце праці

Аспірант кафедри фізики твердого тіла Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Капустяник В. Б., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради