Дисертант

Оленяк Мар’яна Ярославівна

Тема

Образне порівняння у давньоанглійській мові: дихотомія універсального та індивідуального

Дата захисту

26.06.2024

Інформація про захист

https://us05web.zoom.us/j/81619444995?pwd=xPNonangVZM7M6E8lJIvfkOdzZbO48.1
Meeting ID: 816 1944 4995
Passcode: 6sn3as

Місце праці

Доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий консультант

Материнська Олена Валеріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню категорії образного порівняння на матеріалі давньоанглійської мови. В роботі здійснено історіографічний огляд формування наукових парадигм від античності дотепер; встановлено параметри і алгоритми утворення образного порівняння як універсальної категорії та схарактеризовано їх конкретно-мовне втілення у фігуративних компаративних одиницях англо-саксонської доби.

У розвідці запропоновано методологію моделювання і таксономізації структури та семантики емпіричного матеріалу, який раніше не піддавався аналізові, що заповнює лакуну досліджень, спрямованих на з’ясування особливостей образних порівнянь в мові, яка перестала існувати майже тисячоліття тому, а також становить актуальність для філологічних пошуків сьогодення. Схарактеризовано картину світу англосаксів, яка є переважно теоцентричною зі схильністю до натуралізації та анімалізації понять.

Ключові слова: мова, мовлення, смисл, образне порівняння, метафора, фігури мовлення, тропи, універсалія, структура, етимологія, семантика, функція, лінгвокультурологія, картина світу, образ

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:докторка філологічних наук, професорка АНДРЕЙЧУК Надія Іванівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професорка кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія КочураЗавантажити відгук

Офіційний опонент:доктор філологічних наук, професор МІЗІН Костянтин Іванович, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчанняЗавантажити відгук

Офіційний опонент:докторка філологічних наук, професорка ТАЦЕНКО Наталія Віталіївна, Сумський державний університет, завідувачка кафедри іноземних мов та лінгводидактикиЗавантажити відгук

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Облікова картка дисертації