Дисертант

Мельничук Оксана Дмитрівна

Тема

Когнітивне схематизування досвіду невербального в англійськомовному художньому дискурсі

Дата захисту

25.06.2024

Інформація про захист

Повідомляємо, що захист дисертації  Мельничук Оксани Дмитрівни «Когнітивне схематизування досвіду невербального в англійськомовному художньому дискурсі» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, запланований на 15 квітня 2024 р. (11:00) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 220 та перенесений у зв’язку із хворобою голови спеціалізованої вченої ради Д 35.051.15 проф. Паславської А. Й. (лист ЛНУ ім. Івана Франка  № 878 М від 01.04.2024 р.), відбудеться 25 червня 2024 р. (11: 00) за цією ж адресою.Усіх зацікавлених осіб попереджено

https://us05web.zoom.us/j/84973232159?pwd=xo4kDg7Cfbgvy6UdObw9apl978UQzF.1
Meeting ID: 849 7323 2159
Passcode: 9r0gL8

Місце праці

Докторантка кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Науковий консультант

Левченко Олена Петрівна, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована  вчена  рада  з  присудження  наукового  ступеня  доктора  наук Д 35.051.15 Львівського національного університету імені Івана Франка утворена згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 220 від 06 червня 2022 року (профіль ради: 10.02.04 «Германські мови», 10.02.16 «Перекладознавство»)

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:докторка філологічних наук, професорка АНДРЕЙЧУК Надія Іванівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професорка кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія КочураЗавантажити відгук

Офіційний опонент:доктор філологічних наук, професор БЯЛИК Василь Дмитрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та перекладуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:докторка філологічних наук, професорка МОРОЗОВА Ірина Борисівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, професорка кафедри граматики англійської мовиЗавантажити відгук

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Облікова картка дисертації