Дисертант

Дуфанець Марта Василівна

Тема

Структурна стабільність фаз та електрофізичні властивості високоентропійних сплавів

Дата захисту

29.09.2021

Інформація про захист

Дисертацію прийнято до захисту: 16.08.2021 р.

Захист дисертації планується: 29.09.2021 р., початок о 14:00 год.

 У зв’язку з карантинними обмеженнями захист дисертації відбудеться в онлайн-режимі:  29.09.2021 р., початок о 14.00 год.

Підключитися до конференції Zoom можна за покликанням:

https://zoom.us/j/6517042362

Ідентифікатор конференції: 651 704 2362

Місце праці

Аспірантка кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка, асистентка кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Плевачук Ю.О., доктор фізико-математичних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка.

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.033 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дуфанець Марти Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Голова ради: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики металів, професор Якібчук Петро Миколайович.

Електронна пошта: petro.yakibchuk@lnu.edu.ua, тел:+380322394718.

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/07/vid-270721-859-df.pdf

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізики дисперсних систем Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, професор Рудь Олександр ДмитровичЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету, професор Гіржон Василь ВасильовичЗавантажити відгук

Файл дисертації

Файл аудіо

Файл відео