Дата створення ради

28.02.2024

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.167 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Горона Богдана Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.167 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 62/2 від 28.02.2024 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 284 від 01.03.2024 року (із змінами згідно з наказом № 310 від 06.03.2024 року) у такому складі:

Голова ради: Лучечко Андрій Петрович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Іван Франка МОН України.

Опоненти

Офіційний опонент:Столярчук Ігор Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Настишин Юрій Адамович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Свелеба Сергій Андрійович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.Завантажити рецензію

Рецензент:Карбовник Іван Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Іван Франка МОН України.Завантажити рецензію

Дисертант

Горон Богдан Ігорович

Тема

Оптико-електронні параметри кристалів фторберилату амонію

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 16 травня 2024 року, початок о 13:00 год

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Аспірант кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Стадник В.Й., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради